Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

ZTP/P

Dobrý den,

mám dceru, která má v lékařské dokumentaci mimo jiné diagnózy také zaznamenáno, že má středně těžkou mentální retardaci. Přečetla jsem si, že dle vyhlášky č. 388/2011 Sb., přílohy č. 4 spadá pod bod 3, písmeno L (ZTP/P). Podala jsem si tedy žádost o toto a pan posudkový lékař mi do zprávy napsal, že dle této vyhlášky nespadá pod bod č. 3, ale 2 (ZTP).

Posudkový lékař se nemusí řídit zákony a vyhláškami? Je to také jen člověk a také se může splést, ale i tak platí to, co napsal a nemá nad sebou žádnou kontrolu, která by mu řekla: "takto ne!"?

Ptám se tedy - lze se obrátit na někoho, kdo by bez odvolávání nařídil nový posudek a to kvůli nerespektování vyhlášky, na kterou se mimochodem pan posudkový lékař odvolává? Odvolává se na vyhlášku 388/2011 Sb., ale neřídí se jí, jinak by si přečetl bod L o mentální retardaci.

Předem Vám moc děkuji.
 

Janča

Odpověď:

Dobrý den,

v případě, že nesouhlasíte s posudkem, který vydal lékař, můžete podat návrh na jeho přezkoumání. Jak je stanoveno v § 46 zákona o specifikých zdravotních službách, můžete se proti rozsudku odvolat do deseti dní od prokazatelného předání posudku. Návrh předáváte lékaři, který posudek vydal. V návrhu uveďte s čím nesouhlasíte, jaké materiály nevzal lékař v potaz a hlavně čeho se domáháte.

Lékař může rozhodnout dvěma způsoby. Za prvé v plném rozsahu vyhoví návrhu a tím pádem zruší starý posudek a vydá nový. Pokud plně nevyhoví návrhu, předá věc do deseti dnů příslušnému správnímu úřadu, kterým je krajský úřad. Popřípadě věc předá do třiceti dnů, pokud nerozhoduje o zdravotní způsobylosti.

Krajský úřad musí do třiceti dnů vydat rozhodnutí. Může rozhodnout třemi způsoby. Návrh na přezkoumání zamítne, posudek potvrdí nebo posudek zruší a vrátí věc lékaři k novému posouzení.

Další možností, která se ve Vašem případě nabízí, je přezkoumání zdravotního stavu Vaší dcery nezávislým lékařem. Vypracování odlišného zdravotního posudku pak může sloužit jako důkaz. Doporučejeme, abyste vyhledala lékaře, ke kterému máte důveru, a nechala jím sepsat revizní posudek. 

Mimo to, můžete využít také svého práva na změnu lékaře. Toto právo Vám zaručuje § 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění a můžete jej využít jednou za tři měsíce. V takovém případě opět doporučujeme vyhledat lékaře, ke kterému máte důvěru.

Právní poradna již zodpovídal obdobný dotaz zde. Na stránkách Férové nemocnice je sekce nejčastějších dotazů právě na toto téma, dostupná zde. Příslušná ustanovení, kterým se bude návrh na přezkoumání řídit jsou v zákoně o specifických zdravotních službách dostupný zde.

S pozdravem,                                                                                                 

Vaše Férová nemocnice

7.12.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS