Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Dříve vyslovená přání

Každý lékařský zákrok musí být proveden se souhlasem pacienta,     avšak mohou nastat situace, ve kterých není možno tento souhlas získat. I tak je pacientovi ponechána možnost svobodně rozhodovat o své léčbě, a to prostřednictvím institutu dříve vyslovených přání. V praxi tedy může pacient dopředu vyslovit souhlas nebo nesouhlas s lékařským zákrokem pro případ, že se v budoucnu dostane do bezvědomí nebo že kvůli Alzheimerově chorobě ztratí schopnost o sobě rozhodovat. Nahrazuje se tím tak samotný souhlas či nesouhlas se zákrokem, pokud jej nebude moci udělit přímo. V dříve vysloveném přání je uvedena situace a postup lékaře, který si v ní pacient přeje realizovat (např. „v případě, že mě potká autonehoda, si nepřeji, aby mě byla podána krevní transfuze“).

Je povinností kteréhokoliv zdravotnického pracovníka, aby respektoval dříve vyslovené přání pacienta, a přizpůsobil mu léčbu, pokud mu je existence takového přání známa v době započetí zdravotnického zákroku.

Často kladené otázky

Jakou musí mít dříve vyslovené přání formu? zobrazit odpověď
Musí být pacient před sepsáním dříve vysloveného přání poučen? zobrazit odpověď
Je nějak omezena doba platnosti dříve vysloveného přání? zobrazit odpověď
Může být dříve vyslovené přání později změněno nebo zrušeno? zobrazit odpověď
Lze uplatnit institut dříve vysloveného přání v případě osob omezených ve svéprávnosti a dětí? zobrazit odpověď
Může pacient učinit dříve vyslovené přání i poté, co byl již hospitalizován? zobrazit odpověď
Může lékař nerespektovat dříve vyslovené přání? zobrazit odpověď
Jak mohu postupovat v případě, kdy lékař nerespektoval mé dříve vyslovené přání? zobrazit odpověď

Právní předpisy

Úmluva o lidských právech a biomedicíně

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách


Zde naleznete znění všech předpisů platných v České republice. Do pole „Číslo předpisu“ zadejte např. „1/1993“ a program vyhledá Ústavu České republiky.

poslední aktualizace: 19.4.2017

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS