Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Zdravotnická dokumentace

Každý poskytovatel zdravotních služeb je povinen vést a uchovávat zdravotnickou dokumentaci o svých pacientech. Pacient má právo znát informace, které obsahuje zdravotnická dokumentace vedená o jeho léčbě. Může do dokumentace nahlédnout nebo si vyžádat její kopii. Nahlížení do dokumentace je možné po domluvě se zdravotníky a v jejich přítomnosti. Kopii dokumentace musí zdravotnické zařízení vyhotovit do 30 dnů ode dne, kdy o to pacient požádá. Za výpisy, opisy nebo kopie je možno po pacientovi požadovat úhradu, která nesmí překročit náklady spojené s jejich pořízením. Žádost o kopii dokumentace se podává ke zdravotnickému zařízení, které ji vede. Doporučuje se písemná forma žádosti, i když zákon tuto povinnost nestanovuje.

Vzor žádosti o poskytnutí kopie dokumentace.

Kromě pacienta má k dokumentaci přístup ten, koho určil jako osobu, jíž mohou být poskytnuty informace o zdravotním stavu, a osoby, které k tomu výslovně zmocňuje zákon. U osoby nezletilé či nezpůsobilé k právním úkonům to je zákonný zástupce (rodič, opatrovník). Přístup ke zdravotnické dokumentaci pacienta, který zemřel, mají osoby blízké, popřípadě osoby určené pacientem za jeho života jako osoby, které je možno informovat o jeho stavu.

Často kladené otázky

V jaké formě má být vedena zdravotnická dokumentace? zobrazit odpověď
Může mi zdravotnické zařízení odmítnout některé informace z dokumentace poskytnout? zobrazit odpověď
Jak mám postupovat, když lékař na mou žádost o kopii dokumentace nereagoval? zobrazit odpověď
Jak dlouho musí nemocnice moji dokumentaci uchovat? zobrazit odpověď
Změnila jsem ošetřujícího lékaře, co se stane s mou dokumentaci? zobrazit odpověď
Kdo mimo pacienta a jím pověřených osob může do dokumentace nahlížet? zobrazit odpověď
Je v pořádku, pokud za dokumentaci nemocnice požaduje úhradu 1 000 Kč bez ohledu na rozsah dokumentace? zobrazit odpověď
Kdo je to osoba blízká? zobrazit odpověď
Co všechno NZIS obsahuje? zobrazit odpověď
V čem se NZIS dle zákona o zdravotních službách liší od předešlé právní úpravy? zobrazit odpověď
Kdo všechno může do NZIS nahlížet a pořizovat z něj informace? zobrazit odpověď
Jaké jsou nedostatky nového NZIS? zobrazit odpověď

Právní předpisy

Úmluva o lidských právech a biomedicíně

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci

Zde naleznete znění všech předpisů platných v České republice. Do pole „Číslo předpisu“ zadejte např. „1/1993“ a program vyhledá Ústavu České republiky.

poslední aktualizace: 19.4.2017

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS