Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Odpovědnost za nežádoucí účinky léků

Nad léky se provádí dohled (farmakovigilance) k zajištění bezpečnosti a co nejpříznivějšího poměru rizika a prospěšnosti léku. Zahrnuje zejména shromažďování informací významných pro bezpečnost léku a jejich vyhodnocování a provádění příslušných opatření.

Lékař, který zaznamenal podezření na závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek, je povinen to neprodleně oznámit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, a to i tehdy jestliže lék nebyl použit v souladu s údaji výrobce. Při prověřování podezření na tento nežádoucí účinek je lékař povinen poskytnout součinnost a zpřístupnit ústavu veškerou dokumentaci. Ústav shromažďuje hlášení o nežádoucích účincích a je oprávněn zakázat lék, u kterého se prokáže, že je škodlivý, neúčinný nebo je poměr rizika a prospěšnosti léku nepříznivý.

Za nežádoucí účinky léků může být v závislosti na konkrétní situaci zodpovědný výrobce léku nebo dodavatel, držitel rozhodnutí o registraci nebo zdravotnické zařízení či lékař, kteří lék předepsali nebo aplikovali.

Často kladené otázky

Musí lékař poučit pacienta o možných nežádoucích účincích léku? zobrazit odpověď
Kdo má hlásit nežádoucí účinky léků? zobrazit odpověď
Kdo nese odpovědnost za škodu na zdraví v důsledku nežádoucích účinků léků? zobrazit odpověď
Kdo je odpovědný za nežádoucí účinky „povinné“ vakcíny? zobrazit odpověď

poslední aktualizace: 30.3.2011

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS