Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Mediace: mimosoudní řešení sporů

Mediace je způsob řešení problému například mezi pacientem a nemocnicí, při němž bude na rozdíl od veřejného soudního řízení zachována důvěrnost projednávaných informací. Mediace probíhá za účasti mediátora - prostředníka, který je nestrannou a nezaujatou osobou a má za úkol pomoci oběma stranám najít uspokojivé řešení. Mediaci lze využít i v takových případech, kde připadá v úvahu soudní řízení nebo podání stížnosti, zejména však v těchto případech:

  1. Poškozený pacient má (např. z důvodu rychle se zhoršujícího zdravotního stavu) zájem na rychlejším dosažení výsledku než by mu poskytla klasická soudní cesta.
  2. Poškozený pacient má zájem na projednání své záležitosti za účasti všech dotčených osob (např. lékař, vedoucí nemocnice) a společně s nimi chce také spor vyřešit, což by mu stížnostní mechanismus zdravotnického zařízení neumožnil.
  3. Poškozený pacient se obává úniku citlivých informací o své osobě v klasickém soudním řízení.

MANUÁL O MEDIACI JAKO MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPORŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ ke stažení zde.

Mediační dohoda je dohodou soukromoprávního charakteru, a není tedy přímo vykonatelná, tj. vynutitelnost vůči povinnému v případě jeho nedobrovolného plnění. Dosáhnout vykonatelnosti je ale možné tak, že bude dohoda schválena soudem ve formě soudního smíru, či notářem ve formě notářského zápisu.

 

 

Často kladené otázky

Může pacient získat pomocí mediace stejně vysokou částku, jakou by vysoudil při úspěšně vyřízené žalobě o náhradu škody na zdraví nebo na ochranu osobnosti? zobrazit odpověď
Jak dlouho bude mediace trvat? zobrazit odpověď
Kam se mám obrátit v případě zájmu o mediaci? zobrazit odpověď
Kolik mě bude mediace stát? zobrazit odpověď
Čím se mediace odlišuje od soudního řízení? zobrazit odpověď
Kdy je mediace nevhodná? zobrazit odpověď
Je mediace právně upravena v českém právním řádu? zobrazit odpověď
Nemůže se zdravotnické zařízení mediace obávat? zobrazit odpověď

poslední aktualizace: 19.4.2017

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS