Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Ochranné léčení

Ochranné léčení je ochranné opatření ukládané v trestním řízení tzv. nepříčetnému pachateli. Má dvě formy, ústavní a ambulantní. Pro uložení obou forem ochranného léčení platí podmínka, že pachatelův pobyt na svobodě musí být nebezpečný. Ústavní ochranné léčení se vykonává zejména v psychiatrických léčebnách, většinou na specializovaných odděleních, např. sexuologických. Ambulantní forma znamená, že soud nařídí léčbu ambulantně a nedochází k omezení osobní svobody člověka. Ten je ale povinen plnit podmínky ambulantní léčby, např. frekvenci návštěv u svého psychiatra. Ústavní forma může být přeměněna na ambulantní a naopak, pokud jsou splněny zákonem stanovené podmínky. O přeměnu může požádat i pacient a rozhoduje o ní soud. O ukončení ochranného léčení rozhoduje rovněž soud, obvykle na návrh ošetřujícího lékaře.

Ochranné léčení trvá, pokud je účelné, shora je však časově omezeno na dobu nejdéle dvou let. Před skončením této doby bude soud přezkoumávat, jestli je ochranné léčení i nadále účelné. Rozhodne-li soud, že ochranné léčení je stále nutné, prodlouží jej maximálně o další dvě léta. Soud může ochranné léčení prodloužit i opakovaně.

Často kladené otázky

Co mám udělat proto, abych dosáhl propuštění z ústavní formy ochranného léčení? zobrazit odpověď
Jak se mohu bránit, mám-li uloženou ochrannou léčbu a nebyl jsem informován o léčbě? zobrazit odpověď
Neplním podmínky ambulantní formy ochranného léčení, co se mi může stát? zobrazit odpověď

Právní předpisy

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

Zde naleznete znění všech předpisů platných v České republice. Do pole „Číslo předpisu“ zadejte např. „1/1993“ a program vyhledá Ústavu České republiky.

poslední aktualizace: 29.3.2012

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS