Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Nedobrovolná hospitalizace

Hospitalizovat pacienta bez jeho souhlasu je možné jen z důvodů, které jsou výslovně stanoveny v zákoně (jejich výčet naleznete v sekci Souhlas pacienta). Jedním z nich je i situace, kdy osoba ohrožuje bezprostředně a závažným způsobem sebe nebo své okolí a jeví známky duševní poruchy nebo touto poruchou trpí, či je pod vlivem návykové látky. Nedobrovolná hospitalizace představuje závažný zásah do práv pacienta, a je proto možné realizovat ji pouze, pokud nelze hrozbu pro pacienta nebo jeho okolí odvrátit jiným způsobem.

Zdravotnické zařízení má povinnost oznámit nedobrovolné převzetí pacienta do 24 hodin soudu. Soud pak musí do 7 dní od začátku hospitalizace rozhodnout o tom, zda k nedobrovolnému převzetí došlo v souladu se zákonem. Pokud se tak stalo, začíná další fáze řízení, kdy soud do 3 měsíců rozhoduje na základě znaleckého posudku o tom, zda další držení pacienta ve zdravotnickém zařízení je přípustné, příp. jakou dobu. V případě, že soud rozhodne o další přípustnosti držení pacienta ve zdravotnickém zařízení, může tak učinit nanejvýše na dobu jednoho roku. Poté musí přijít nové vyšetření a případně nové soudní rozhodnutí o další hospitalizaci.

Často kladené otázky

Kdy je možné realizovat nedobrovolnou hospitalizaci? zobrazit odpověď
Může být pacient v řízení o nedobrovolné hospitalizaci bez zastoupení? zobrazit odpověď
Jak se lze bránit proti nedobrovolné hospitalizaci? zobrazit odpověď
Žádná rozhodnutí soudu mi nebyla doručena a nikdo ze soudu ani advokát mě nekontaktoval. Co mám dělat? zobrazit odpověď
Mohu být propuštěna z nemocnice, i když soud rozhodl o přípustnosti mé další hospitalizace? zobrazit odpověď
Kde mohu získat více informací o důvodech své hospitalizace? zobrazit odpověď
Který soud bude řešit, zda je nedobrovolná hospitalizace pacienta zákonná? zobrazit odpověď
Existuje případ, kdy léčebna nemusí nedobrovolnou hospitalizaci soudu oznámit? zobrazit odpověď
Co by mělo obsahovat oznámení nedobrovolné hospitalizace, které léčebna posílá soudu? zobrazit odpověď

Právní předpisy

Úmluva o lidských právech a biomedicíně

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Zde naleznete znění všech předpisů platných v České republice. Do pole „Číslo předpisu“ zadejte např. „1/1993“ a program vyhledá Ústavu České republiky.

poslední aktualizace: 29.3.2012

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS