Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Soudní řešení

Na soud se poškozený pacient zpravidla obrací až tehdy, pokud nebyl spokojen s pokusem o mimosoudní vyrovnání. Např. pokud požaduje náhradu škody a nepodařilo se mu se zdravotnickým zařízením dohodnout. V takovém případě lze podat občanskoprávní žalobu. A to buď žalobu o náhradu škody, nebo žalobu na ochranu osobnosti. Zpravidla je vhodné věc předem konzultovat s advokátem, který se v problematice zdravotnického práva vyzná. Řízení před soudem je obvykle složité a nákladné. Je také třeba uvědomit si, že právo na účinné vymáhání práva před soudem není časově neomezený a podléhá tzv. promlčení.

Někdy může být pochybení konkrétního zdravotníka nebo zdravotnických pracovníků natolik závažné, že by se mohlo jednat o trestný čin (zejména ublížení na zdraví podle § 146 trestního zákoníku). Pak je možné podat trestní oznámení k orgánu Policie ČR nebo státnímu zastupitelství.

Často kladené otázky

Může dojít k tomu, že pacient v důsledku určitého zákroku utrpí újmu na zdraví, ale lékař ani zdravotnické zařízení za to nenese odpovědnost? zobrazit odpověď
Jaký je rozdíl mezi žalobou o náhradu škody a žalobou na ochranu osobnosti? zobrazit odpověď
Jaká jsou pravidla pro náhradu škody? zobrazit odpověď
Jaká je promlčecí doba u škody způsobené na zdraví? zobrazit odpověď
Jak se stanovuje výše náhrady škody? zobrazit odpověď
Jak je upravena žaloba na ochranu osobnosti? zobrazit odpověď
Jaká je promlčecí doba u zásahu do osobnostních práv? zobrazit odpověď
Jaké jsou náklady na soudní řízení? zobrazit odpověď
Mohou strany během soudního řízení uzavřít smír? zobrazit odpověď
Kdy je vhodné podat trestní oznámení? zobrazit odpověď
Kdy dojde k promlčení trestného činu? zobrazit odpověď
Jaké lhůty mi běží v průběhu soudního řízení? zobrazit odpověď
Kdy lze podat ústavní stížnost? zobrazit odpověď
Kdy lze podat stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva? zobrazit odpověď

Právní předpisy

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

Zde naleznete znění všech předpisů platných v České republice. Do pole „Číslo předpisu“ zadejte např. „1/1993“ a program vyhledá Ústavu České republiky.

poslední aktualizace: 21.8.2017

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS