Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Pochybení lékařské péče, špatná operace? zapomenutá rouška

Dobrý den,

prosím o zhodnocení situace a zároveň Vás žádám o radu, jak mám dále postupovat. V loňském roce jsem podstoupila operaci břicha, následující dny jsem měla velké bolesti, avšak lékaři mě prohlásili za zdravou a neshledali žádný problém. Kvůli bolestem jsem ale nemohla nastoupit do práce, a následně jsem o práci přišla, jelikož i když jsem nastoupila do zaměstnání, nemohla jsem svou práci vykonávat. Následně jsem prodělala revizní operaci, na které se zjistilo, že z předchozí operaci mi v dutině břišní zůstala zapomenutá rouška. Jsou na vině lékaři, i když možná postupovali správným způsobem? Zajímalo by mě, kdo je za tuto situaci zodpovědný z hlediska trestního a zda mám z hlediska občanského práva nějaký nárok na náhradu škody a kdo ji zaplatí? Jaké sankce, popřípadě jakým trestem může být potrestán viník?

Předem děkuji za odpověď.

Lucie

Odpověď:

Dobrý den,

V úvodu nám dovolte omluvit se za zpoždění s naší odpovědí, toto zpoždění bylo způsobeno velkou vytížeností naší poradny. Doufáme, že naše odpověď pro Vás bude i tak užitečná.

Váš dotaz směřuje k pochybení při lékařském zákroku, tuto otázku už jsme řešili například v tomto či tomto dotaze. Pokud se tedy domníváte, že s největší pravděpodobností došlo k pochybení lékařů, kteří prováděli operaci, nabízí se Vám následující postup:

1. Od ošetřujícího lékaře si vyžádejte kopie veškeré zdravotní dokumentace související s provedeným   zákrokem.

2. Následně by bylo vhodné prokonzultovat Váš zdravotní stav a zdravotnickou dokumentaci také s jiným odborníkem na danou oblast, zda skutečně k pochybení došlo.

3.  Dalším krokem je pak podání stížnosti k vedení nemocnice na postup lékařů. Více o podávání stížností naleznete zde

4. Nabízí se Vám také možnost podat stížnost k České lékařské komoře (ČLK). Více informací získáte na internetových stránkách ČLK. Stížnost k ČLK však musí být podána do 1 roku od spáchaného provinění. 

Pokud by výše zmíněný postup nebyl dostačující a Vaše situace nebyla vyřešena, je možné se náhrady škody v případě, že skutečně došlo k pochybení, domáhat nejprve smírně prostřednictvím řízení mediačního, a to zejména vzhledem k časové a finanční náročnosti řízení soudního. Více o mediaci zjistíte zde. V případě nespokojenosti či neúspěšnosti mediačního řízení, se pak nabízí možnost obrátit se na soud. Je potřeba si uvědomit, že možnost uplatnit právo u soudu je časově omezena a podléhá promlčení. Délku promlčecí lhůty upravuje občanský zákoník, tato lhůta je tříletá a počíná běžet ve chvíli, kdy se dozvíte o vzniklé škodě a o tom, kdo za ni odpovídá. Bylo by však vhodné věc předem konzultovat s advokátem specializujícím se na zdravotnické právo. 

V některých případech může být pochybení zdravotníka natolik závažné, že by se mohlo jednat o trestný čin (zejména pak o trestný čin ublížení na zdraví dle §146 trestního zákoníku). Pak je možné podat trestní oznámení k orgánu Policie ČR či státnímu zastupitelství. 

Více o soudním řešení sporů se dočtete zde. S ohledem na složitost problematiky doporučujeme obrátit se na advokáta specializujícího se na zdravotnické právo. Doporučujeme advokátku Zuzanu Candigliota, která spolupracuje s Ligou lidských práv a projektem Férová nemocnice. Seznam všech advokátů naleznete zde.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

 

 

2.3.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS