Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Mimosoudní vyrovnání - úmrtí manžela

Jak postupovat (procesní stránka) při podání žádosti o mimosoudní vyrovnání? Má žádost, respektive její obsah nějaké povinné údaje? Reaguji tak v souvislosti s Krajským úřadem potvrzenou stížností v části nedodržení náležitého odborného postupu ze strany nemocnice při poskytování zdravotních služeb mému manželi (v nemocnici zemřel).  Ve sdělení, které vycházelo z jednoznačných závěrů ustanovené odborné komise bylo uvedeno následující: „po celou dobu hospitalizace na JIP oddělení, kde byl 38 hodin zde hospitalizovaný, nikdo z lékařů tohoto oddělní vzhledem ke stanovené diagnóze, klinickému stavu a průběhu onemocnění (trvale nízká saturace periferní krve kyslíkem, která se postupně zhoršovala stejně, jako dechové obtíže pacienta) pacienta po dobu sedmi hodin podle dokumentace neviděl a nevyšetřil a na danou situaci nereagoval. Nebyla ordinována žádná kontrolní vyšetření krevních plynů ani jednorázově ani v pravidelných intervalech, která by včas upozornila na zhoršující se plicní funkce. Komise dále konstatovala, že zdravotnická dokumentace vedená pro pacienta vykazuje závažné formální i odborné nedostatky: zápisy lékařů strohé, špatně čitelné, bez podpisu a vůbec nic nevypovídají o závažnosti stavu pacienta, v průběhu 10 hod hospitalizace na oddělení TBC a respiračních chorob jeden zápis, na JIP interního oddělení je první zápis lékaře až po 7 hodinách. Monitorovaní pacienta bylo zcela nedostatečné, nikde v předložené dokumentaci není uveden návrh dalšího postupu včetně laboratorních vyšetření. Ovšem dále je ve sdělení uvedeno, že "mezi popsanými nedostatky a úmrtím pacienta však není příčinná souvislost“. 
Děkuji

pegy

Odpověď:

Dobrý den, 

nejprve bychom Vás chtěli upozornit, že je pouze na posouzení vedení nemocnice, zda na Vámi navrhované mimosoudní vyrovnání přistoupí nebo ne. 

Jako první věc by bylo dobré si vyžádat kopii zdravotnické dokumentace Vašeho manžela. Na tyto dokumenty máte podle § 33 odst. 4 zákona o zdravotnických službách právo.  

Samotný návrh na mimosoudní vyrovnání si můžete vypracovat sama nebo využít služeb advokáta. V návrhu na mimosoudní vyrovnání byste měla vylíčit všechny rozhodné skutečnosti (co se stalo v případě Vašeho manžela), které vedly ke způsobené újmě, odůvodnit výši Vámi navrhovaného odškodnění a případně předložit důkazy Vašich tvrzení (kopie zdravotnické dokumentace, závěry odborné komice krajského úřadu). Je též vhodné stanovit nemocnici lhůtu pro vyjádření k Vašim návrhům. 

Ze zkušeností z minulých let jsme nabyli dojmu, že nemocnice mimosoudní vyrovnání příliš často nevyužívají a odškodnění nepřiznávají. Pokud toto situace nastane může se pacient obrátit na soud. Zde však rozhodně doporučujeme nechat se zastupovat advokátem, jinak se může stát, že kvůli formální chybě nebo neznalosti právní úpravy ztratíte možnost vymoci svůj nárok. (Doporučujeme advokátku Zuzanu Candigliota, která spolupracuje s Ligou lidských práv a projektem Férová nemocnice. Seznam všech advokátů naleznete zde.) Pokus o dohodu před podáním žaloby je však určitě vhodný. 

Dále bychom Vás chtěli upozornit na promlčecí lhůtu, která se v případě práva vzniklého z újmy způsobené na životě promlčí za 3 roky. Po uplynutí této lhůty už nepůjde nárok s úspěchem u soudu vymáhat. 

Co by mohlo být problémem ve Vašem případě je právě příčinná souvislost a její prokázání i vzhledem k tomu, že v závěru sdělení komise je podle Vašeho dotazu uvedeno, že: „mezi popsanými nedostatky a úmrtím pacienta však není příčinná souvislost“. Vztah příčinné souvislosti mezi porušením povinnosti a újmou znamená, že následek (újma) by nenastala, kdyby nedošlo k určitému protiprávnímu jednání. V soudním sporu se v takových případech obvykle neobejdeme bez znaleckých posudků, které také nemusejí vést k jednoznačným závěrům a pokud pracují pouze s určitou mírou pravděpodobnosti, a ne s jistotou, může to být problém a následně by pak záleželo na posouzení soudu. Posuzování příčinné souvislosti je ve zdravotních sporech opravdu problematické. Jedním z možných řešení by bylo vyhledat lékaře, kterému důvěřujete a je nezávislý na nemocnici, kde se vše událo a nechat si vypracovat znalecký posudek, který by Vám osvětlil jak to ve Vaší situaci vypadá s možností náhrady škody. 

Doporučujeme Vám si projít i příspěvky ohledně řešení sporů a náhrady škody na našich webových stránkách: Soudní řešení, Mediace, Promlčení. 

Na dotazy podobné Vašemu jsme již v minulosti odpovídali a jejich znění si můžete prohlédnou a případně se jimi inspirovat v těchto příspěvcích: Mimosoudní vyrovnání a Řešení sporu. 

S pozdravem 

Vaše Férová nemocnice

5.4.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS