Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Zdravotnické dokumentace klinických laboratoří

Vážení,

chtěl bych se zeptat, do jaké míry se § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), vztahuje na klinické laboratoře? Pro vědecký výzkum, jehož jsem se zúčastnil, by se mi hodily zdravotní záznamy z mého dětství. V laboratoři mi řekli, že nejsou lékaři, ani že nejsou lékaři specialisti a že zdravotnické dokumentace vůbec nevedou. A že o zdravotnickou dokumentaci si mám říct obvodnímu lékaři (nebo specialistovi). Říkal jsem, že toho specialistu již nenavštěvuji (dětský lékař) a že mou zdravotnickou dokumentaci nemá, někdo ji ztratil. Nato odpověděli, že pokud lékař záznam z laboratoře nemá, tak si má o něj požádat laboratoř on, a já že si mám říct až tomu lékaři. Což je divné, protože pokud zdravotnické dokumentace nemají, tak jak mohou její kopii zaslat lékaři?

A ještě bych se zeptal, pokud ji vedou, jak dlouho ji musí uchovávat?

V jedné z laboratorních příruček nalezených na internetu se také neuvádí možnost vydání pacientovi (až na tři uvedené výjimky – je to uvedeno písemně na žádance, samoplátci, je-li pacient často monitorován).

Totéž se týká jiné laboratorní příručky, kde jsou dokonce uvedeny jen dvě výjimky (samoplátci a případy, kdy je tak uvedeno na písemné žádance od lékaře).

Oproti tomu třetí laboratorní příručka uvádí i možnost, kdy se pacient jen prokáže průkazem totožnosti.

Můj laický názor je ten, že to mají dvě zmíněné příručky špatně a že by to vydávat měli. Než se ale pustím do sporu, tak jsem se chtěl zeptat Vás.

Mohl bych si o ty záznamy říci jinému lékaři, ale připadá mi to zbytečně složité. A říkat si lékaři, aby si o ty záznamy požádal za mě, mi přijde už úplně nesmyslné, takovou povinnost můj lékař ani nemá, nebo ano?

Předem děkuji za odpovědi na mé dotazy.

estét

Odpověď:

Dobrý den, 

V úvodu nám dovolte omluvit se za zpoždění s naší odpovědí, toto zpoždění bylo způsobeno velkou vytížeností naší poradny. Doufáme, že naše odpověď pro Vás bude i tak užitečná.

Nyní k Vašemu dotazu. Podle § 53 odst. 1 zákona o zdravotních službách vede a uchovává zdravotní dokumentaci každý poskytovatel zdravotních služeb. Poskytovatelem se podle § 2 odst. 1 téhož zákona rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle tohoto zákona. Zdravotními službami se podle odst. 2 písm. a) rozumí poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona zdravotnickými pracovníky, a dále činnosti vykonávané jinými odbornými pracovníky, jsou-li tyto činnosti vykonávány v přímé souvislosti s poskytováním zdravotní péče. 

Z uvedených zákonných ustanovení tedy vyplývá, že povinnost vést zdravotní dokumentaci se vztahuje i na klinickou laboratoř. S ohledem na ustanovení § 65 odst. 1 písm. a) by Vám mělo být umožněno nahlédnout do Vaší dokumentace i v laboratoři. Další cestou je nahlédnutí u Vašeho praktického lékaře, který však, jak píšete, tuto dokumentaci nemá. 

Zákon o zdravotních službách praví, že v případě změny ošetřujícího lékaře je dosavadní lékař povinen předat nově zvolenému lékaři všechny informace potřebné pro zajištění návaznosti poskytování všech zdravotních a sociálních služeb poskytovaných pacientovi. Mělo by se tak dít zasláním výpisu ze zdravotní dokumentace či kopií zdravotní dokumentace celé. 

S ohledem na toto pravidlo by tedy měl mít dokumentaci i Váš praktický lékař, ke kterému jste přestoupil poté, co jste odešel od svého dětského lékaře. 

Co se týká povinnosti uchovávání zdravotní dokumentace, ta je podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví o zdravotnické dokumentaci, uchovávána minimálně po dobu 5 let. Tato minimální doba se má týkat pouze ambulantních vyšetření. Většinou se však jedná o dobu delší. Vyhláška například nařizuje registrujícímu lékaři uchovávat dokumentaci ještě 10 let od chvíle, kdy od něj pacient odešel nebo v případě lůžkové péče, musí její poskytovatel uchovávat dokumentaci pacienta 30 let od hospitalizace apod. 

Pokud již dokumentace byla skartována, právo přístupu k dokumentaci nelze uplatnit.

V závěru nám dovolte požádat Vás o vyplnění dotazníku, zjišťujícího Vaši spokojenost se službami Férové nemocnice. Dotazník naleznete zde. Číslo Vašeho dotazu je 7001. Vyplnění dotazníku Vám nezabere více jak pět minut, což představuje pouze zlomek času věnovaný vypracování odpovědi. Výsledky nám umožní zlepšit naše služby.

Děkujeme za odpověď

Vaše Férová nemocnice

31.10.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS