Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Předávání dokumentace z nemocnice ošetřujícímu lékaři

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda po ošetření či hospitalizaci v nemocnici může lékař nemocnice zaslat automaticky lékařskou zprávu mému ošetřujícímu lékaři (např. kardiologovi nebo neurologovi)? Vím, že toto jde u praktických lékařů, ale jak je to s těmi ostatními?

BarboraJ

Odpověď:

Dobrý deň,

lékařská zpráva je obligatorním výstupem každého klinického vyšetření. Je nedílnou součástí zdravotnické dokumentace lékaře. Má obrovský význam pro zajištění kontinuity poskytované zdravotní péče, pro její koordinaci s ostatními institucemi a poskytovateli nejen zdravotních služeb, pro zamezení zbytečných duplicit při indikaci zejména komplementárních vyšetření.

Poštovní spojení mezi poskytovatelem zdravotní služby, který zasílá ošetřujícímu lékaři výsledky vyšetření, je možné s využitím subjektu, který má licenci k poskytování poštovních doručovatelských služeb, zejména České pošty. Zaslání jakékoli zprávy či písemnosti poskytovateli zdravotních služeb poštou není porušením práva na ochranu osobních údajů. 

Emailová komunikace mezi poskytovateli zdravotních služeb obsahující osobní údaje o pacientech, však chráněna být musí a je třeba v tomto směru uzavřít smlouvu s kvalifikovanou společností, která poskytuje služby v oblasti informačních technologií, aby se zavázala, že způsobem odpovídajícím úrovni evropských standardů zabezpečí bezpečný přenos údajů o pacientech mezi poskytovateli zdravotních služeb emailem.
Totéž platí i o závazku poskytovatele informačních technologií, který případně spravuje počítačovou techniku příslušného soukromého lékaře, aby se zavázal k řádné ochraně osobních údajů vedených na příslušných elektronických nosičích o pacientech na standardní evropské úrovni.

Ve vztahu k zaměstnancům poskytovatele zdravotních služeb a dalším osobám, které na základě jakéhokoli právního titulu přichází do styku s osobními údaji pacientů, je třeba pamatovat na důsledné poučení těchto osob o povinnosti chránit osobní údaje pacientů, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se tyto osoby dozvěděly v souvislosti s osobními údaji o pacientech, nakládat s jakýmikoli údaji o zdravotním stavu pacientů jako s chráněnými osobními údaji podléhajícími povinné mlčenlivosti a povinnosti chránit jak písemnou tak elektronickou dokumentaci pacientů.

Z uvedeného plyne, že nemocniční lékař může automaticky zaslat lékařskou zprávu Vašemu ošetřujícímu lékaři. Na rozdíl od emailové komunikace, kdy je k tomu potřebné uzavření smlouvy se společností, která poskytuje služby v oblasti informačních technologií.

V závěru nám dovolte požádat Vás o vyplnění dotazníku, zjišťujícího Vaši spokojenost se službami Férové nemocnice. Dotazník naleznete zde. Číslo Vašeho dotazu je 7007 Vyplnění dotazníku Vám nezabere více jak pět minut, což představuje pouze zlomek času věnovaný vypracování odpovědi. Výsledky nám umožní zlepšit naše služby.

Děkujeme za odpověď

 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

7.11.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS