Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Mohu na nemocnici požadovat likvidaci mé zdravotnické dokumentace?

Dobrý den,

je mozne podat si v nemocnici žádost , aby zlikvidovali veškerou moji zdravotní dokuementaci, kterou vedli o mých hospitalizacích? Byla jsem před 5 lety po rozvodu 2x hospitalizována na psychiatrii, nyní už se neléčím, mám to i potvrzené od lékaře. Když jsem se hlásila na pracovní místo v této nemocnici, tak mě odmítli vzít. Mezi 4 očima mi řekli, že v počítači viděli, že jsem ležela na psychiatrii. Oficiálně mi nic nedají. Přijde mi nefér, aby se se mnou minulsot takhle táhla. Kdybych ležela  v jiné nemocnic, nikdo by nic něvěděl. Děkuji. 

 

Martina

Odpověď:

Dobrý den,

nemocnice je povinna uchovávat Vaši dokumentaci o zdravotní péči poskytnuté v souvislosti s léčbou duševních poruch 100 let od Vašeho data narození nebo 10 let od Vašeho úmrtí. Tuto povinnost jí stanovuje § 69 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách ve spojení s přílohou č. 3 vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotní dokumentaci. Z toho vyplývá, že nemocnice nemůže zlikvidovat Vaši zdravotní dokumentaci.

Lékař má zájem na uchování originálu dokumentace mimo jiné i z toho důvodu, že má povinnost prokázat vykazování péče pojišťovně i po určitou dobu zpětně. Dokumentace je pro něj i důkazem, že péči zajišťoval řádně, kdyby se jej bývalý pacient rozhodl žalovat. Proto lékař může dokumentaci nadále přechovávat i po ukončení péče, i když jsou v ní uvedeny osobní údaje pacienta. Na tyto údaje se vztahuje lékařská mlčenlivost.

Váš zdravotní stav ovšem nemůže být důvodem nepřijetí do zaměstnání, vyplývá to z § 16 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Ovšem čtvrtý odstavec tohoto paragrafu říká, že toto odlišné zacházení možné je, pokud jde o podstatný požadavek nezbytný pro výkon práce. Záleží tedy, na jakou pozici jste se hlásila, a zda může být zdravotní stav překážkou pro výkon této pozice. Nicméně při vstupním pohovoru po Vás zaměstnavatel tuto informaci nemůže žádat (máte pravdu, že v jiné nemocnici by si tuto informaci zjistit nemohli). Vyplynout by mohla až při vstupní lékařské prohlídce při nahlížení do Vaší zdravotnické dokumentace.

Takové zacházení byste mohla nahlásit u Státního úřadu inspekce práce. Bohužel bránit se proti takovému jednání a prokázat jej by nebylo vůbec jednoduché, zvlášť, když šlo pouze o informaci mezi čtyřma očima, jak jste sama napsala, a ne o oficiální vyjádření. Jde teda o slovo proti slovu a Vaše zkušenost by se Vám nemusela podařit prokázat.

V závěru nám dovolte požádat Vás o vyplnění dotazníku, zjišťujícího Vaši spokojenost se službami Férové nemocnice. Dotazník naleznete zde. Číslo Vašeho dotazu je 7025. Vyplnění dotazníku Vám nezabere více jak pět minut, což představuje pouze zlomek času věnovaný vypracování odpovědi. Výsledky nám umožní zlepšit naše služby.

Děkujeme za odpověď.

Vaše Férová nemocnice

7.11.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS