Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

které dokumenty musí zdravotnické zařízení vydat?

Dobrý den,
v lůžkovém zdravotnickém zařízení došlo k úmrtí mého rodinného příslušníka. Vzhledem k průběhu pobytu a mým předchozím výhradám k léčbě jsem následně na nemocnici podal trestní oznámení a současně jsem požádal o nařízení soudní pitvy. V trestním řízení dosud vystupuji jako poškozený a PČR jsem v mezidobí požádal, aby vedle zdravotní dokumentace zemřelého od nemocnice zajistila i tzv. "knihu sester", do níž sestry zapisují všechny významné informace k vývoji zdravotního stavu pacientů během jejich služby. Zdravotnické zařízení však odmítlo "knihu sester" PČR vydat s tím, že se jedná o interní dokument. Prosím, co lze ve věci udělat, aby nemocnice knihu PČR vydala? Obdobnou zkušenost mám i s mou osobní žádostí, aby mi nemocnice poskytla kopii protokolů a výsledku řešení mé předchozí stížnosti na chování dvou pracovnic nemocnice, z nichž jedna dokonce měla mého rodinného příslušníka udeřit. Nemocnice na mou žádost reagovala tak, jako by stížnost nikdy neexistovala. A to i přesto, že mé původní ústní podání bylo následně vedením nemocnice písemně zdokumentováno a podepisoval jsem i protokoly z jednání a má stížnost byla uznána za oprávněnou a obě pracovnice měly být potrestány podle zákoníku práce. Nemohu vyloučit, že nemocnice v souvislosti s úmrtím mého rodinného příslušníka dokumenty ke stížnosti zlikvidovala. Prosím, mohou existovat i jiné postupy, jak se mohu k informacím souvisejícím se stížností dostat? Např. prostřednictvím personálního spisu dotčených sester, ale ten podle mého laického názoru s ohledem na osobní údaje nejspíš požívá právní ochrany, kterou bych nepřekonal. Děkuji Vám za radu a omlouvám se, že současně pokládám dva dotazy.

kept

Odpověď:

Dobrý den, 

co se týče tzv. knihy sester, pokud může v trestním řízení sloužit jako důkazní prostředek a nemocnice ji odmítla vydat s tím, že se jedná o interní dokument, může být kniha sester na příkaz policie odňata dle § 79 odst. 1 trestního řádu. Odnětí věci provede sám orgán, který k němu dal příkaz (předseda senátu, státní zastupitel, policejní orgán). Pokud ho neprovede sám orgán, může ho na základě příkazu provést Policie ČR. Pokud tedy policie sama tzv. knihu sester ještě nemocnici neodňala, můžete na tuto možnost policejní orgán upozornit, případně se můžete obrátit i na státního zástupce.

Ohledně vyřízení Vaší stížnosti na poskytovatele zdravotních služeb, má poskytovatel dle § 93 odst. 3 zákona o zdravotních službách, povinnost vést o stížnosti a jejím vyřízení evidenci, zároveň Vám pak musí umožnit přístup do stížnostního spisu a pořídit si jeho kopii. Doporučujeme Vám tedy daného lékaře na toto upozornit. Pokud Vám toto právo bude poskytovatel zdravotních služeb stále odpírat, máte možnost se ještě obrátit ke správnímu orgánu, který poskytovateli vydal oprávnění k poskytování služeb. Ten může dle § 96 odt. 1 písm. a) téhož zákona, poskytovateli zdravotních služeb uložit nápravné opatření, tedy mu přikázat, aby Vám stížnostní spis zpřístupnil. Případně můžete svou stížnost podat znovu přímo tomuto správnímu orgánu. Ten má pak povinnost ji vyřídit 

- do 30 dnů ode dne jejího obdržení (může být prodlouženo o dalších 30 dnů)

- do 90 dnů ode dne jejího obdržení, jestliže jde o stížnost, k jejímuž vyřízení je třeba ustavit nezávislého odborníka (může být prodlouženo o 60 dnů)

- do 120 dnů ode dne jejího obdržení, jestliže jde o stížnost, k jejímuž vyřízení je třeba ustavit nezávislou odbornou komisi (může být prodlouženo o 60 dnů)

Více informací o podávání stížností naleznete zde.

V závěru nám dovolte požádat Vás o vyplnění dotazníku, zjišťujícího Vaši spokojenost se službami Férové nemocnice. Dotazník naleznete zde. Číslo Vašeho dotazu je 7110. Vyplnění dotazníku Vám nezabere více jak pět minut, což představuje pouze zlomek času věnovaný vypracování odpovědi. Výsledky nám umožní zlepšit naše služby.

Děkujeme za odpověď

S pozdravem

Vaše Férová nemocnice

12.12.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS