Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Využití těla po smrti

Dobrý den, vím, že moje tělo může být po smrti použito k transplantačním účelům. To se mi zdá velmi dobré a souhlasím s tím. Jenže jak stárnu, mám obavy, že mé orgány již nebudou použitelné. Takže by mě zajímalo, co udělat, aby mé tělo mohli po smrti použít například medici. Děkuji

Odpověď:

Znění aktuální k 19.12.2016

Dobrý den,

pokud chcete, aby Vaše tělo bylo použito k transplantačním účelům, můžete dát podle nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) souhlas k darování orgánů. Tím se mění zákonná úprava, kdy každý člověk má právo rozhodnout o tom, jak se bude nakládat s jeho tělem po jeho smrti. Toto můžete najít i v zákoně o zdravotnických službách (zákon č. 372/2011 Sb.).

Pokud by tedy Vaším přáním bylo, aby Vaše tělo bylo použito pro potřeby výzkumu, lékařské vědy nebo výukových účelů, je třeba sepsat svou vůli u notáře, či sdělit tento souhlas Vašemu ošetřujícímu lékaři, popř. nechat se zapsat do příslušného seznamu.

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat a zároveň Vaši příbuzní musí Vaše stanovisko respektovat.

 

Původní znění

Dobrý den,

pro účely transplantace nelze využít tkání a orgánů zemřelého dárce pouze nastane-li některá ze tří zákonem vyjmenovaných situací. První z nich je, že zemřelého nelze identifikovat. Druhou situací je, že nelze vyloučit, že zemřelý trpěl nemocí nebo stavem, které by mohly ohrozit příjemce. Poslední situací, za které nelze odebrat tkáně a orgány zemřelému, je situace, kdy zemřelý za svého života vyslovil prokazatelný nesouhlas s posmrtným odběrem orgánů a tkání. Pokud k žádné z výše zmíněných situací nedojde, mohou lékaři zemřelému tkáně a orgány odebrat.

Jinak je upraveno uchování a použití těla zemřelého nebo jeho části pro lékařské potřeby.

Zákon stanoví, že tělo zemřelého lze použít jen pro lékařské potřeby, a to pouze pokud s tím zemřelý za svého života vyslovil prokazatelný písemný souhlas. Pokud zemřelý za svého života nevyjádřil prokazatelně svou vůli, může prokazatelný písemný souhlas s použitím těla zemřelého vyslovit osoba blízká zemřelému. Součástí písemného souhlasu je také vymezení účelu použití těla zemřelého. Tělo zemřelého může být použito pro potřeby lékařské vědy, pro výrobu nebo přípravu léčiv nebo také pro jiné potřeby. Zemřelý ale může dát za svého života souhlas například pouze k použití těla pro potřeby vědy, výzkumu a k výukovým účelům, čímž vyloučí použití svého těla pro výrobu a přípravu léčiv a pro jiné potřeby.

V případě, že chcete, aby Vaše tělo bylo po smrti využito pro lékařské účely (případně pouze pro účely výuky mediků), je nutné sepsat prokazatelný písemný souhlas s použitím těla zemřelého, ve kterém kromě svých osobních údajů uvedete, pro jaký účel smí být tělo použito. Podpis na souhlasu musí být úředně (notářsky) ověřený. Následně je vhodné tento souhlas doručit Vašemu obvodnímu lékaři, aby jej mohl zavést do Vaší zdravotnické dokumentace. Úředně ověřený podpis není třeba, dojde-li k vyslovení souhlasu pacienta ve zdravotnickém zařízení. Tento typ souhlasu vyžaduje podpisy pacienta, svědka určeného pacientem a ošetřujícího lékaře.

Vaše Férová nemocnice

1.4.2010

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS