Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Souhlas s použitím těla po smrti

Dobrý večer, nejsem na tom zdravotně dobře a tak se mi honí hlavou otázka, zda mohu teď dát souhlas k tomu, aby mé orgány byly v případě mé smrti použity pro potřeby někoho jiného. Aby třeba pozůstalí nemohli toto zamítnout. A ještě jedna otázka, možná to zní hloupě, ale chci se zeptat, zda za to jsou nějaké peníze třeba pro mé děti. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Znění aktuální k 18.12.2016

Dobrý den,

ano, nyní můžete dát souhlas k darování Vašich orgánů. Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) zavedl oproti předchozímu v této věci změnu. Každý člověk má právo rozhodnout, jak má být naloženo s jeho tělem po jeho smrti. Obdobně je to obsaženo i v zákoně o zdravotnických službách (zákon č. 372/2011 Sb.).

Pokud si tedy přejete, aby Vaše tělo bylo použito pro potřeby lékařské vědy, výzkumu či výukovým účelům, je nutno se zapsat do příslušného rejstříku, či sepsat tuto svou vůli u notáře, popř. sdělit svůj souhlas Vašemu ošetřujícímu lékaři.

Tento Váš souhlas můžete samozřejmě kdykoliv odvolat.

Vaše rozhodnutí musí všichni, i příbuzní, respektovat. Zákon jim neumožňuje měnit Vaši vůli.

Vaše děti na peněžitou odměnu za Vaše orgány a tkáně nárok nemají. Za části lidského těla se ze zákona finanční odměna neposkytuje (vyjma vlasů a podobných částí lidského těla, které lze za života bezbolestně odejmout).

 

Původní znění k 6.10.2009

Dobrý den,

je to přesně naopak, orgány zemřelého mohou být použity k transplantaci, pokud pacient nevysloví nesouhlas s posmrtným odběrem tkání. Pokud s tímto odběrem nesouhlasí, má možnost přihlásit se do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů nebo ústně vyslovit nesouhlas svému ošetřujícímu lékaři před jedním svědkem. Při smrti pacienta pak mají zdravotnická zařízení povinnost zkontrolovat, zda osoba není uvedena v tomto registru, čímž se garantuje vůle pacientů.

Není možné, aby pozůstalí zamítli odběr tkání - zákon jim toto právo nepřiznává. Ze zákona existuje povinnost informovat o plánovaném odběru osoby blízké a osoby, které pacient určil, aby byly informovány o jeho zdravotním stavu. Tyto osoby mají právo znát rozsah a účel předpokládaného odběru a právo klást otázky, avšak nemohou vyjádřit nesouhlas s odběrem. Výjimkou je případ zákonného zástupce nezletilé osoby nebo osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům. Zákonný zástupce může svým prohlášením odběr odmítnout, a to i po úmrtí této osoby.

Ze zákonné úpravy vyplývá, že poskytování orgánů je bezplatné.

Bližší informace o problematice se dozvíte v sekci Darování orgánů na našich stránkách.

Vaše Férová nemocnice

6.10.2009

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS