Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

problémy s LDN

Dobrý den,


mám na Vás 2 prosby o informaci (odpovědi jsem nenašel), máme rodinného příslušníka (nechodící, nepohyblivý, celkově špatný zdravotní stav) v Léčebně dlouhodobě nemocných. Lékařka z léčebny na nás vyvíjí nátlak, abychom si ho vzali na Vánoce domů, my ale nejsme schopni zajistit 24 hod. péči.
A pokud bychom ho chtěli nechat přeložit do jiné LDN (v současné nejsme příliš spokojeni, hlavně s přístupem personálu) jak máme prostupovat, nemůže nám v tom současná LDN bránit.
 

Děkuji.

Karel

Odpověď:

Dobrý den,

 

k první části Vašeho dotazu. Důvod, proč se umisťují lidé do léčebny dlouhodobě nemocných, je ten, že nemohou pacientům samy zajistit potřebnou péči. Pokud tedy se tedy o svého příbuzného nemůžete náležitě postarat, nemůže Vás lékař nutit k tomu, abyste to podstupovali. Už jen proto, že tím může být potenciálně ohroženo zdraví Vašeho příbuzného. Dlouhodobá lůžková péče se navíc řadí mezi lůžkovou péči (§ 9 odst. 2 psím. D zákona o zdravotních službách), což je jedna z forem zdravotní péče (§ 6 zákona o zdravotních službách).

Je tedy na Vašem osobním zvážení, jestli se o svého příbuzného můžete přes svátky náležitě postarat, či nikoliv. A pokud si myslíte, že se o něj postarat nedokážete, nikdo Vás k tomu nemůže nutit. Zdravotní péče může být ukončena jen ze zákonem stanovených důvodů, mezi které se řadí předání pacienta s jeho souhlasem do péče jiného poskytovatele, pominutí důvodů pro poskytování zdravotních služeb, vyslovení nesouhlasu s poskytováním veškerých zdravotních služeb ze strany pacienta, závažné omezování práv ostatních pacientů ze strany pacienta a soustavné nedodržování navrženého individuálního léčebného postupu, přestání poskytování součinnosti pro další poskytování zdravotních služeb (§ 48 odst. 2 zákona o zdravotních službách). K ani jedné z těchto situací ve Vašem případě nedošlo, z toho důvodu nemůže poskytovatel zdravotních služeb, tedy příslušná léčebna dlouhodobě nemocných péči o pacienta bezdůvodně ukončit.

K druhé části Vašeho dotazu. Tím, že je Váš příbuzný v LDN dobrovolně, nikdo ho zde nemůže držet proti jeho vůli. Váš příbuzný může kdykoliv odejít ze zařízení a nastoupit do jiného zařízení. Je totiž nutné, aby pacient s poskytovanou zdravotní péčí vyslovil souhlas. Bez jeho souhlasu lze zdravotní péči poskytnout pouze v zákonem stanovených případech (§ 38 zákona o zdravotních službách). Zákon o zdravotních službách dále stanovuje právo pacienta na volbu poskytovatele zdravotních služeb dle svého výběru (§ 28 zákona o zdravotních službách).

Shrnuto: nemusíte si brát Vašeho příbuzného domů, pokud nebyl naplněn jeden z výše uvedených zákonných důvodů, pokud si na to netroufnete a můžete změnit zdravotnické zařízení a v případě, že není Váš příbuzný ohrožen na životě, neměl by Vám zdravotnický personál nijak bránit.

S pozdravem,                                                                                                 

Vaše Férová nemocnice

30.1.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS