Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Pobyt v nemocnici u umírajícího pacienta

Může příbuzný strávit noc na lůžkovém oddělení nemocnice u umírajícího? V provozním řádu nemocnice nestojí, že by musel odejít, ale ani že by mohl zůstat. Co kdyby návštěva u umírajícího pacienta zemřela? Bude nějakým způsobem zdravotnický personál "vinen"?

kata

Odpověď:

Dobrý den,

právo pacienta na přítomnost osoby blízké upravuje § 28 odst. 3 e), pacient tedy má na tuto přítomnost právo, a to v souladu s jinými právními předpisy a vnitřním řádem, a nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb. (V případě pacienta s omezenou svéprávností, má pacient právo na  nepřetržitou přítomnost opatrovníka. Více o této situaci naleznete například v tomto dotazu.) Nejlepším způsobem by tedy bylo dohodnout se se zdravotnickým personálem na tom, že by bylo vhodné u umírajícího zůstat. Navíc pokud provozní řád nestanoví, že musí na noc odejít tak kdyby tam zůstal, nemohlo by to s ním být v rozporu.

Co se týče smrti návštěvy, záleželo by na tom, co se v konkrétním případě stalo. Návštěva totiž není pacientem a lékařská péče se jí tedy v době její návštěvy neposkytuje. Pokud by se však dostala do stavu vyžadujícího první pomoc, má podle § 49 odst. 1 písm. b) každý zdravotnický pracovník povinnost poskytnout neprodleně odbornou první pomoc každému, kdo by byl bez ní ohrožen na životě nebo vážně ohrožen na zdraví a zajistit mu poskytnutí zdravotních služeb. Neposkytnutí této pomoci je pak trestným činem (§ 150 odst. 2 trestního zákoníku). Bude tedy záležet na konkrétní situaci a aktuálním stavu návštěvy.

Pokud byste měl pocit, že došlo k pochybení lékařů, doporučujeme Vám podat stížnost. Potřebné informace ohledně postupu při podávání stížností spolu se vzorem najdete v našem článku Stížnosti.

S pozdravem

Vaše Férová nemocnice

26.4.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS