Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Pitva a přístup do zdravotnické dokumentace

Dobry den, měl bych dotaz ohledně pitvy. Nedávno mi v nemocnici zemřela maminka a při kontaktu s doktorem mi bylo řečeno, že se bude dělat pitva automaticky, že je to povinnost. Teď po dvou týdnech jsem se dozvěděl, že se asi pitva vůbec nekonala, jak to tedy je a jak jinak se mohu bránit? Maminka už byla zpopelněna.

Odpověď:

Odpověď z roku 2017

Dobrý den,

Jelikož vaše maminka umřela ve zdravotnickém zařízení jednalo by se o pitvu anatomicko-patologickou. Tato pitva se provádí například pro ověření správné diagnózy nebo správného zdravotnické postupu, popřípadě ke zjištění základní nemoci.

Tento typ pitvy se podle zákona č. 372/2011 Sb. musí provést jen z některých důvodů. Těmito důvody jsou například:

  • Pokud pacient zemřel v průběhu operace, komplikacemi navazující na operaci nebo při úvodu do anestézie.
  • Při transplantaci části těla.
  • V případě, kdy nebyla objasněna příčina smrti.
  • Úmrtí nastalo v důsledku probíhajících klinických testů.

Poskytovatel však nemusí pitvu provádět, pokud je příčina smrti zcela zřejmá nebo pokud pacient za svého života projevil nesouhlas k provedení pitvy.

V případě, že máte pochybnosti o správném postupu při poskytování zdravotních služeb, jako osoba blízká, požádat o pitvu zdravotní, kterou na rozdíl od pitvy anatomicko-patologické provádí poskytovatel v oboru soudního lékařství.

Další typy pitev a informace může najít v zákoně č. 372/2011 Sb. v části sedmé, konkrétně v § 88 a následujících. Odkaz na internetovou podobu toho zákona přikládám níže. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372/zneni-20170531

Okolnosti týkající se nakládání s lidským tělem po smrti lehce popisuje také nový občanský zákoník v § 113 a 114.

Odpověď z roku 2010

Dobrý den,

jestli byla u Vaší matky provedena pitva či nikoliv je uvedeno v její zdravotnické dokumentaci, do které máte právo, jako osoba blízká nahlížet, můžete si z ní dělat výpisky, můžete si ji vyfotografovat nebo můžete zažádat o její kopii.

V případě úmrtí v nemocni není vždy nutné provést pitvu.  Pitvu nařídí prohlížející lékař v případě, pokud má  pochybnosti o příčině smrti. Jsou, ale i situace, kdy je povinností lékaře pitvu nařídit (např. u osob, kterým byly aplikovány radioaktivní zářiče, kardiostimulátory nebo jiné dále použitelné implantované předměty). 

Proti případnému neprovedení pitvy, nebo provedení se můžete bránit ve formě stížnosti. Informace o možnosti podání stížnosti vůči lékaři se můžete dočíst více zde.

Více k možnosti nahlédnou do zdravotnické dokumentace Vaší zemřelé matky naleznete zde a více informací  k pitvě naleznete zde.

Vaše Férová nemocnice

22.10.2010

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS