Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Mam nárok na lázně

Dobry den,

chtěla jsem se zeptat, zda mám nárok na lázně? Dne 6. 9. 2017 jsem si zlomila kotník. Diagnóza propuštění s8271, v 1740, dnes sundaná sádra a doporučení na rehabilitaci.

Děkuji.

titalka

Odpověď:

Dobrý den,

Váš dotaz se týká lázeňské péče, které je součástí potřebné zdravotní péče. Jedná se o péči poskytovanou pacientovi v souladu se zákonem o veřejném zdravotním pojištění. Ten rozlišuje tzv. komplexní lázeňskou péči a péči příspěvkovou

V případě komplexní lázeňské péče, hradí pacientovi pojišťovna, jak léčbu, tak i ubytování a stravování. Tento typ lázeňské péče je čerpán v rámci nemocenské. U příspěvkové zdravotní péče je pak pacientovi hrazena pouze léčba, stravu a ubytování si platí z vlastních prostředků. A na tento typ čerpá u zaměstnavatele dovolenou. Další možností pak je, že se do lázní vypravíte jako samoplátce - tzn. pobyt, stravování i léčbu si uhradíte sám. Ze strany lázeňských zařízení je nabízena celé řada léčebných pobytů za různé ceny. 

Lázeňskou péči doporučuje pacientovi jeho praktický lékař, případně lékař odborný v závislosti na onemocnění. Nerozhoduje však o tom pouze na základě svého uvážení, ale existuje tzv. indikační seznam. Ten stanoví, na jaká onemocnění a za jakých podmínek, je možno lázeňskou péči využít. Tento seznam byl vydán formou vyhlášky Ministerstvem zdravotnictví a je dostupný například zde.

Vzhledem k tomu, že jsem pouze právní poradna, nejsme schopni posoudit Váš dotaz z medicínského hlediska. Budete se tedy muset obrátit na svého ošetřujícího lékaře, který posoudí, zda Vaše diagnóza spadá do Indikačního seznamu nebo ne. Pokud tomu tak bude, proběhne následující:

1. Váš praktický lékař vystaví návrh na lázeňskou péči hrazenou zdravotní pojišťovnou. V něm mimo jiné uvede, jaký typ lázeňské péče navrhuje (komplexní nebo příspěvková), a místo vhodné pro léčbu.

2. V případě, že to zdravotní stav pacienta prokazatelně vyžaduje, a jsou splněny všechny stanovené podmínky, je návrh na lázeňskou péči revizním lékařem potvrzen. A to buď pro požadovaný nebo příslušný typ lázeňské léčebné péče. Může se jednat o péči komplexní, tedy plně hrazenou zdravotní pojišťovnou, nebo péči příspěvkovou, u níž si pobyt a stravu hradí pacient sám, pojišťovna hradí léčbu. 

3. Pokud se jedná o komplexní lázeňskou péči, pak zašle zdravotní pojišťovna schválený návrh přímo lázním. Ty pak pacienta předvolají k nástupu. V případě příspěvkové zdravotní péče zašle schválený návrh do lázní buď zdravotní pojišťovna nebo sám pacient. 

4. Pokud revizní lékař návrh neschválí, vydá o tom vyjádření. V něm uvede důvody pro zamítnutí. Proti tomuto vyjádření je možné podat odvolání, a to do 15 dní ode den vrácení návrhu. Odvolání se podává k řediteli Odboru zdravotní péče regionální pobočky dané zdravotní pojišťovny. Odvolání podává lékař (Váš ošetřující lékař), který vystavil návrh na lázeňskou péči.

Vzhledem k výše uvedenému, Vám tedy doporučujeme obrátit se na ošetřujícího lékaře. Ten posoudí Váš zdravotní stav a rozhodne, zda diagnóza spadá do Indikativního seznamu. Pokud ano, vystaví návrh na lázeňskou péči. Tento návrh posoudí revizní lékař a rozhodne o nároku na lázně, a to ve formě komplexní či příspěvkové lázeňské péče. Pokud návrh zamítne, můžete se bránit odvoláním, které podáte prostřednictvím svého ošetřujícího lékaře. Další možností je vypravit se do lázní jako samoplátce.  

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice. 

 

 

 

 

 

6.11.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS