Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

dokumentace z VZP po zemřelém

Dobrý den,

Už je u konce soud o poskytnutí dokumentace z Veřejné zdravotní pojišťovny (dále jen VZP) po zemřelé babičce, kdy VZP nechce poskytnout dokumentaci, že u zemřelých to není možné. Že by byl porušen zákon. Mám stejný problém. Zemřela mi žena a VZP nechce poskytnout dokumentaci. Jsem manžel. Čekám, jak soud dopadne, abych to mohl dát také k soudu. 

koumák

Odpověď:

Dobrý den,

Právo nahlížet do zdravotní dokumentace, pořizovat si opisy a kopie je ustanoveno v § 65 zákona o zdravotních službách. V případě úmrtí pacienta, mají toto právo osoby blízké podle § 33 odst. 4. Což vy jako manžel jste.

Máte tedy právo nahlížet do dokumentace u poskytovatele zdravotních služeb. Ovšem ve věci nahlížení do dokumentace vedené zdravotní pojišťovnou, je věc komplikovanější. Je možné si vyžádat dokumentaci pouze pro svoji vlastní osobu, případně využít postavení zákonného zástupce. Výpis dokumentace zemřelého bohužel není ze strany pojišťovny možný. Toto je činěno s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů, kdy je zdravotní stav zahrnut mezi citlivé údaje, a tudíž není možné žádat o informace o zdravotním stavu, a údajích o něm jinou, než dotčenou osobou.

Takto konkrétně hovoří i § 43 odst. 2 zákona o veřejném pojištění, kdy přehled výdajů na hrazené služby poskytnuté tomuto pojištěnci a zaplacených regulačních poplatků, může žádat pouze pojištěnec. Podle právních zásad se zde nepoužijí normy podle zákona  zdravotní službách, ale normy zákona o veřejném pojištění, to bylo dovozeno i Nejvyšším soudem v obdobném případu 23 Cdo3709/2016. Ten v tomto případě judikoval, že osoby blízké zemřelého, nemají právo požadovat přehled výdajů na hrazené služby poskytnuté pojištěnci a zaplacených regulačních poplatků, nejedná se totiž podle jeho odůvodnění o zdravotní dokumentaci:

„Zdravotnická dokumentace je podle § 53 odst. 1, věty druhé, zákona o zdravotních službách souborem informací podle (§ 53) odstavce 2 vztahujících se k pacientovi, o němž je vedena. Zdravotnickou dokumentaci vede, uchovává a nakládá s ní fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle tohoto zákona (poskytovatel) (§ 53 odst. 1, věta první, § 2 odst. 1 zákona o zdravotních službách).

Osobním účtem pojištěnce je podle § 43 odst. 2, věty první, zákona o veřejném zdravotním pojištění přehled výdajů na hrazené služby poskytnuté tomuto pojištěnci a zaplacených regulačních poplatků podle § 16a a doplatků za částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, které se započítávají do limitu podle § 16b odst. 1. Osobní účet vedou podle téhož ustanovení zdravotní pojišťovny.

Ze způsobu, jímž je zdravotnická dokumentace v zákoně o zdravotních službách definována, plyne, že měl-li by osobní účet pojištěnce být její součástí, musely by údaje, které jsou v účtu obsaženy, být vyjmenovány v § 53 odst. 2 zákona o zdravotních službách. Informace obsažené ve výpise z účtu pojištěnce však mezi údaji uvedenými v § 53 odst. 2 písm. a) až f) zákona o zdravotních službách uvedeny nejsou a nelze je považovat ani za další údaje podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů upravujících zdravotní služby nebo poskytování zdravotní péče podle písm. g) téhož ustanovení“

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

7.2.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS