Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Zubař vyřadil pacienta s evidence

ZDRAVÍM , PŘÍTEL MÁ PROBLÉM. JEHO ZUBAŘKA HO VYŘADILA Z EVIDENCE, A TO DÍKY TOMU, ŽE SE PO DOBU DVOU LET NEDOSTAVIL DO ZUBNÍ AMBULANCE Z DŮVODU, ŽE BYL MIMO ČR. ZA DOBU, CO BYL MIMO, U ZUBAŘE BYL A TEN MU ZALEPIL ZUBNÍ DÍRU BÍLOU PLOMPOU, KTERÁ MU TEĎ NIČÍ ZUB VEDLE. JEDNA SE O STOLIČKU. SOUKROMÝ LÉKAŘ CHTĚL PO NĚM 10000 KČ!

DROBĚNKA95

Odpověď:

Dobrý den,

stomatoložka může ukončit péči o pacienta v případě, že

a) prokazatelně předá pacienta s jeho souhlasem do péče jiného poskytovatele,

c) pacient vysloví nesouhlas s poskytováním veškerých zdravotních služeb,

d) pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas, nebo se neřídí vnitřním řádem a jeho chování není způsobeno zdravotním stavem,

e) přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních služeb.

Zákon o zdravotních službách navíc stanoví, že lékař o vyřazení a o jeho důvodech musí vystavit písemné potvrzení.

V případě Vašeho přítele se zřejmě nejedná ani o jeden výše zmíněný případ. Je proto možné, že se stomatoložka dopustila správního deliktu, za který jí hrozí pokuta až 300 000 Kč. Pokud nevydala zmíněné potvrzení, hrozí jí další pokuta do 100 000 Kč. K řešení tohoto deliktu můžete podat podnět u případného orgánu, kterým je obecně Krajský úřad, v jehož obvodu se ordinace stomatoložky nachází.

Taktéž se domníváme, že vedle správního pochybení je takovéto jednání lékaře v rozporu s jeho povinnostmi a lékařskou etikou. Na základě toho byste Váš přítel může podat stížnost České stomatologické komoře. Tato stížnost může vést až k pokutě či dokonce ztrátě lékařského oprávnění. Více o stížnostech a o jejich podávání se můžete dočíst zde na našich internetových stránkách.

k jednání jiného stomatologa

Pokud se domníváte, že další lékař spravil zub neodborně, zvažte podání stížnosti jemu nadřízenému orgánu, vykonává-li zaměstnání v zaměstnaneckém poměru, nebo jemu samotnému, v případě, že provozuje soukromou praxi; příklady stížností naleznete zde. Můžete také podat stížnost přímo k České lékařské komoře. Podání stížnosti u Komory je zdarma, více informací o případném postupu naleznete zde. Pokud se jedná o lékaře působícího v zahraničí, bude se postup řídit právem státu, kde vykonává praxi.

S pozdravem

Vaše Férová nemocnice

25.5.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS