Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Zubař

Dobrý den,

byla jsem v péči paní zubařky, která však ukončila svoji praxi (aniž by mne na tuto skutečnost předem upozornila). Praxi mé bývalé zubařky sice přebral jiný zubař, ale bohužel mi bylo řečeno, že nepřebírá pacienty po předešlé paní zubařce a dokonce nepřímá ani pacienty nové. Nakonec jsem oslovila i jiné zubaře v okolí a bylo mi řečeno, že také nepřijímají nové pacienty pro celkový nedostatek zubařů v oblasti. Přišla jsem tedy o zubaře, což nebylo zapříčiněno mým rozhodnutím. Prosím Vás o radu, jak řešit tento problém?

Děkuji za odpověď.

 

lednas

Odpověď:

Dobrý den,

zubař Vás opravdu může odmítnout, ale pouze ze zákonem daných důvodů (viz zde), kterými jsou:

1. Přijetím pacienta by bylo překročeno únosné pracovní zatížení nebo jeho přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení; překročením únosného pracovního zatížení se rozumí stav, kdy by zajištěním zdravotních služeb o tohoto pacienta došlo ke snížení úrovně kvality a bezpečnosti zdravotních služeb poskytovaných pacientům již přijatým,

2. By vzdálenost místa pobytu pacienta neumožňovala v případě poskytování zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost výkon návštěvní služby, nebo

3. Není pojištěncem zdravotní pojišťovny, se kterou má poskytovatel uzavřenu smlouvu podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.

V každém případě je však zubař, který Vás odmítne (byť i ze zákonných důvodů vyjmenovaných nahoře) povinen vydat Vám písemnou zprávu, ve které je uveden důvod odmítnutí.

Pokud by Vám tuto písemnou zprávu nevydal nebo by Vás odmítl pro jiný důvod, než je výše uvedený, půjde v obou případech ze strany zubaře o protiprávní jednání, za které mu hrozí poměrně vysoká pokuta. Tento správní delikt projednávají krajské úřady, které mohou zároveň uložit již zmíněnou pokutu. Máte tedy možnost podat podnět k místně příslušnému krajskému úřadu. Je možné sdělit tento Váš záměr zubaři, který Vás odmítl a pokud půjde o protiprávní odmítnutí, je tu jistá možnost, že se zubař zalekne a registruje Vás.

Pokud však dáváte přednost méně konfliktnímu řešení, pak bych doporučila obrátit se na Vaši zdravotní pojišťovnu. Pojišťovna je totiž povinna zajistit Vám zubaře časově a místně dostupného v rozumném okolí místa Vašeho bydliště.

Dále Vám mohu doporučit nahlédnout do veřejného seznamu zubních lékařů, kteří přijímají do své péče (registrují) nové pacienty, tento seznam zveřejňuje Česká stomatologická komora na svých webových stránkách www.dent.cz. Seznam je průběžně aktualizován podle změn ohlášených zubními lékaři, členěn je podle místa a smluvní pojišťovny.

Vaše Férová nemocnice

 

17.5.2016

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS