Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Ztráta pracovní způsobilosti

Dobrý den,

při periodické prohlídce mi lékařka sdělila, že jsem dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost. Mám invalidní důchod 2. stupně (na záda a cukrovku), který mi byl přiznán v roce 2013. Až po tom mi vyhřezli plotýnky, které dnes v roce 2016 mám ve velmi dobrém stavu a nemám žádné bolesti.

Paní lékařka však nechtěla slyšet, že jsem v pořádku a že pracuji v Amazonu, kde se může zvedat břemeno těžké maximálně 15 KG ženy i muži a že se mi v této práci výrazně zlepšil můj zdravotní stav díky tomu pohybu, co tam mám.

Nedala mi ani šanci jít k nějakým odborníkům, kteří by opravdu posoudili mou páteř. Prostě mě vyhodila z práce, kterou jsem měl opravdu rád. Na personálním oddělení mi sdělili, že mám okamžitě ukončen prac. poměr, že mám dvouměsíční výpověď (placenou). Nicméně že se mohu vrátit zpět přes agenturu. Takže jsem pěkně čekal 2 měsíce a chtěl jsem se vrátit, po 6 hodinách školení mi sdělili, že se už nikdy nemůžu vrátit.

Tak jsem zabojoval a začal se všude vyptávat, jak je to možné, že mi bylo řečeno něco jiného. Dostal jsem odpověď od jedné paní z personálního, že se ona zkusí zeptat vedoucí lékařky jejich zdravotnického týmu na mou situaci. Lékařka jí sdělila, že se můžu vrátit do téhle práce nejdříve za rok. A já se ptám; má na to ta lékařka právo?

ZAPOMNĚL JSEM DODAT, ŽE PO TÉ VÝPOVĚDI JSEM ŠEL KE DVOUM SPECISLISTŮM (NEUROLOG A REHABILITACE), KTEŘÍ MI POTVRDILI VELKÉ ZLEPŠENÍ MÉHO ZDRAVOTNÍHO STAVU A NAPSALI DO ZDRAVOTNÍ ZPRÁVY, ŽE NEMAJÍ NÁMITEK A TUTO PRÁCI MI POVOLUJÍ. Ale paní lékařka řekla, že tyto lékařské zprávy jsou pro ni nesměrodatné. Prostě mi nedala žádnou šanci si obhájit můj zdravotní stav. Chci se do té práce vrátit a to hned. Poradíte mi jak to udělat?

Ferďa

Odpověď:

Dobrý den,

zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď na podnět lékařského posudku dle § 52 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce.

Zaměstnavatel vás nemůže zaměstnat, protože podle lékařského posudku jste k výkonu dané pozice nezaměstnatelný. Kvůli lékařskému posudku se na stejné místo nesmíte vrátit, pokud lékař svůj posudek nezmění.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti může vystavit pouze lékař se způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství, viz zde. Všeobecný lékař nemusí přihlédnout k názorům specializovaného lékaře. Přesto pokud byste si nechala vypracovat od jiného lékaře posudek, může to na vaši lékařku zapůsobit, proto je vhodné získanými posudky argumentovat. Doporučujeme tedy, požádat zmíněné lékaře o písemné vyjádření.

Ke své všeobecné lékařce můžete zaslat návrh na přezkoumání. Bližší informace k tomuto tématu už byly zpracovány zde. Pokud bude návrh zamítnut, jsou zde i jiné možnosti postupu.

Při případném řešení sporu můžete argumentovat ústavním principem práva na práci, který je zakořeněn v Listině základních práv a svobod. Bližší informace zde.

Jako jednodušší řešení můžeme navrhnout změnu vašeho obvodního lékaře. Přejdete-li k lékaři, který vám práci dovolí, usnadníte si tím případné řešení sporů s původním lékařem.

Považujeme za důležité vás upozornit, že při pracovním nasazení mohou posudkoví lékaři váš zdravotní stav přehodnotit. Mohou totiž dospět k názoru, že jste se úspěšně adaptovala na svůj zdravotní stav, a snížit vám procentní ohodnocení invalidity. Může se tak stát, že vám bude snížen stupeň invalidity, nebo že vám dokonce bude důchod odebrán úplně.

V závěru nám dovolte požádat Vás o vyplnění dotazníku, zjišťujícího Vaši spokojenost se službami Férové nemocnice. Dotazník naleznete zde. Číslo Vašeho dotazu je 5871. Vyplnění dotazníku Vám nezabere více jak pět minut, což představuje pouze zlomek času věnovaný vypracování odpovědi. Výsledky nám umožní zlepšit naše služby.

Děkujeme za odpověď.

 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

 

2.11.2016

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS