Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Ztráta lékařská dokumentace

Dobrý den, prosím potřeboval bych vážně poradit. Je mi 19 let. Žiji v malé vesnici.

Po dosažení 18 let jsem se rozhodl spolu s rodiči přejít do péče jiného pediatra. Byl jsem u něho jen dvakrát. Poprvé to byla vstupní prohlídka a podruhé to byla výstupní. Po výstupní prohlídce jsem panu doktorovi sdělil, že prechazim do péče našeho vesnického praktického lékaře a rozloučil jsem se s ním.

Uplynul skoro rok a já jsem se přišel optat na nějaké problémy týkající se mého zdravotního stavu.

Zjistil jsem, že ještě u našeho praktického lékaře nejsem registrován a tak jsem záhy učinil registraci. Byl jsem na prohlídce a lékař se mě zeptal jakeho mám pediatra. Chtěl podat žádost o výpis z mé karty.

Za den jsem však zjistil, že moje karta byla poslána již před moji registrací. Zarazilo mě to. Šel jsem se pediatra optat na svou kartu.

Dostalo se mně zacházení jako bych byl malý kluk s mentálním postižením. Jediná jeho sestřička mluvila věčně a on se mi zatím smál do obličeje. Od sestřičky jsem se dozvěděl, že karty posílají nedoporučeně na místo určení. Opáčil jsem, že mou kartu neměli právo poslat, navíc nedoporučeně. Řekl jsem, že by to měl zarchivovat a poslat výpis poštou. On na to odpověděl, že nic neudělal špatně. Že se má karta ztratila to není jeho problém. Dále dodal nemístnou poznámku, že prý určitě nezaplatil kolemjdoucímu s kolem, aby mou kartu vzal do vedlejší vesnice. To mě tak naštvalo, že jsem se neudržel. Vyšel jsem z ordinace a bouchl dveřmi. On za mnou vyběhl, že si mám bouchat dveřmi až budu tak dobře dělat svou práci jako on tak si mohu bouchat s dveřmi.

To mě tak rozesmalo, že jsem se smál ještě dalších dvacet minut.

Co mám prosím vás dělat? Na mé namitky, že když nedba na mé osobní informace, že by tu kartu mohl poslat doporučeně a nemusela se ztratit mi odpověděl, že nemá na doporučený dopis.

Na poště jsem se totiž dozvěděl, že když se dopis nepošle doporučeně, tak jde nejdříve z místa A do místa B a pak do místa ordinace lékaře. To je skoro 100 km cesty místo 5 kilometrů, co dělí můj domov s ordinací doktora. Vím že svou kartu už neuvidím, ale chtěl bych s tím něco udělat. Dle mého názoru zmíněný pediatr porušil zákon o zacházení s osobními údaji. Také svým chováním si vysloužil označení spíše tříletého dítěte, než označení Mudr.

Předem se omlouvám, jestli jste na něco podobného odpovídali, ale já jsem to nenašel.

Má otázka zní, dá se s tím něco udělat? Jak mohu tohoto doktora právě konfrontovat, aby z toho nebyl soudní proces?

S úctou a přáním pohadkově krásného dne.

Kuki

Odpověď:

Dobrý den,

je nám velice líto Vaší situace a zároveň nás zcela zaráží chování Vašeho bývalého pediatra.

Váš bývalý pediatr porušil hned několik právních předpisů. Konkrétně se jedná o pravidla stanovená zákonem o zdravotních službách, zákonem o ochraně osobních údajů a dále pak občanským zákoníkem.

Nejprve se budeme věnovat otázce ztráty Vaší zdravotnické dokumentace. Lékař je povinen zdravotnickou dokumentaci uchovávat 10 let po přechodu pacienta k jinému registrujícímu lékaři, jak stanovuje příloha č. 3 k vyhlášce o zdravotnické dokumentaci. V praxi to tedy znamená, že je ošetřující lékař povinen uchovat originály zdravotnické dokumentace a předat její kopie novému ošetřujícímu lékaři, jakmile o ně nový ošetřující lékař požádá. 

Pokud Váš bývalý pediatr odeslal originály zdravotnické dokumentace, dopustil se protiprávního jednání. Nezajištění předání zdravotnické dokumentace novému ošetřujícímu lékaři je správním deliktem podle § 117 odst. 1 písm. u zákona o zdravotních službách a lékaři za něj hrozí pokuta do výše 100 000 Kč. 

Co se týče odeslání zdravotnické dokumentace nedoporučeně, dopustil se Váš bývalý ošetřující lékař porušení zákona o ochraně osobních údajů, konkrétně pak §13, který stanovuje povinnost správce osobních údajů (kterým je i lékař) přijmout opatření, která mají zabránit zničení či ztrátě osobních údajů a jejich jinému zneužití. § 10 tohoto zákona pak stanovuje, že je správce údajů povinen postupovat tak, aby subjektu údajů (Vám) nedošlo k újmě. Za porušení uvedených ustanovení hrozí Vašemu bývalému pediatrovi pokuta až do výše 1 000 000 Kč, jak stanovují § 44 odst. 2 písm. h a § 44 odst. 5 zákona o ochraně osobních údajů.

Sankce na základě zákona o ochraně osobních údajů uděluje Úřad pro ochranu osobních údajů. Vy, jakožto osoba, jejíž právo zaručené zákonem o ochraně osobních údajů bylo porušeno, máte právo podat k Úřadu stížnost. Informace o podání stížnosti naleznete zde. Stížnost je možné podat také elektronicky zde. Úřad o obdobném případu rozhodoval již v minulosti, informace o tomto případu naleznete zde.

Na postup lékaře si můžete stěžovat také u zřizovatele zdravotnického zařízení nebo u registrujícího orgánu (krajský úřad nebo Ministerstvo zdravotnictví). Se stížností se můžete obrátit také na Českou lékařskou komoru. Více o podání stížností naleznete zde. Do stížnosti bychom Vám doporučili zahrnout také informace o nevybíravém jednání lékaře. Jako pacient totiž máte právo na úctu, důstojné zacházení a ohleduplnost při poskytování zdravotních služeb nebo služeb s výkonem zdravotních služeb souvisejících, jak stanovuje § 28 odst. 3 písm. a zákona o zdravotních službách.

Jelikož Vám na základě jednání Vašeho lékaře vznikla újma, můžete požadovat také náhradu škody podle občanského zákoníku. V takovém případě je nejlepší možností bránit se proti jednání lékaře soukromoprávní žalobou. Pokud byste se rozhodl pro tuto možnost, doporučujeme Vám kontaktovat některého z advokátů specializujících se na tuto problematiku. Seznam advokátů naleznete zde. 

Jestliže se chcete soudnímu sporu vyhnout a přesto dosáhnout náhrady škody, kterou Vám lékař svým jednáním způsobil, doporučovali bychom mimosoudní řešení sporu, takzvanou mediaci. Seznam mediátorů a více informací o této metodě mimosoudního řešení sporů naleznete zde.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice 

 

10.8.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS