Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Zrušení místa v praci

Dobrý den,

 

jsem zdravotní sestra. Jsem necelý rok v pracovní neschopnosti. Vrchní sestra mi slíbila, že i když si za mne našla dlouhodobý zástup, nemám se bát o místo. Ale bohužel, když jsem jí teď volala, že bych v lednu nastoupila, řekla, že situace se změnila, že jsem o sobě nedávala vědět, že mně už nemůže vzít zpátky, jedině mi navrhnout jiné pracovní místo na jiném oddělení. Důvod je ten, že jsem zklamala ji i kolegyně, protože jsem nedávala o sobě vědět, jen jsem každý měsíc posílala lístek na peníze... A prý mě z toho důvodu už nechce kolektiv zpátky. Chci se zeptat, má právo tohle vrchní sestra udělat? Podotýkám, že jsem na tomto oddělení pracovala 6 let a ani jednou jsem neměla pracovní neschopnost, ale bohužel onemocněla jsem těžkou gynekologickou nemocí a psychicky jsem to nezvládla, proto jsem nebyla schopna kontaktovat vrchní sestru každý měsíc. Děkuji.

J.

Odpověď:

Dobrý den,

dle § 47 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen Vás po příchodu z pracovní neschopnosti zařadit na Vaše původní pracoviště a práci (pokud např. není tato pracovní pozice zrušená, což s ohledem na Vás popis není pravděpodobné). Pokud jde o dlouhodobý zástup za Vaši osobu, pak z toho důvodu platí, že Vaším příchodem do práce z pracovní neschopnosti tento zástup končí (v pracovních smlouvách tohoto zástupu má být sjednáno, že se jedná o zástup za konkrétní osobu a nejčastěji jsou tyto smlouvy uzavírány na dobu určitou, resp. po dobu pracovní neschopnosti zaměstnance, za kterého se tento zástup sjednává – s ohledem právě na § 47) V úvahu tedy dle zákoníku práce nepřichází postup, že by na oddělení zůstala nová zdravotní sestra – zástupkyně na úkor toho, že byste dostala výpověď vy. Pokud by tomu tak zaměstnavatel učinil, platí, že je nutné tento krok obhájit s poukazem na relevantní výpovědní důvod vůči Vaší osobě (viz níže). 

Ze zákoníku práce vyplývá, že pokud s Vámi hodlá zaměstnavatel ukončit pracovní poměr výpovědí, je oprávněn tak učinit jen ze zákonem stanovených důvodů, jež jsou uvedeny v jeho § 52. Na Váš případ by se teoreticky mohl vztahovat např. výpovědní důvod v § 52 písm. c) – tedy pokud se stanete nadbytečnou, a to na základě zaměstnavatelova rozhodnutí např. o snížení stavu zaměstnanců (což však musí být založeno na reálných a ospravedlnitelných důvodech – není tedy možné, aby snížil stav zaměstnanců jen kvůli tomu, aby Vám mohl dát výpověď, a za nějakou dobu po této výpovědi přijal nového zaměstnance, přičemž stav zaměstnanců bude v konečném důsledku nesnížený).  Další důvod, který by teoreticky mohl přicházet v úvahu, je např. Vaše zdravotní nezpůsobilost k výkonu dosavadního zaměstnání. Z Vašeho dotazu ovšem nevyplývá, že byste po skončení pracovní neschopnosti snad neměla být způsobilá opět nastoupit do původního zaměstnání kvůli zdravotnímu omezení, tudíž můžeme tento důvod spíše vyloučit.

Obecně platí, že výpovědní důvod musí korespondovat s § 52 zákoníku práce a jiný než zde uvedený nemůže zaměstnavatel ve výpovědi použít. (Na rozdíl od toho můžete dle § 50 odst. 3 zákoníku práce jakožto zaměstnankyně uvést jakýkoliv výpovědní důvod, resp. můžete dát výpověď i bez uvedení důvodu). Je tedy irelevantní, pokud vrchní sestra argumentovala tím, že jste se jí nehlásila, neozývala (tato povinnost ze zákoníku práce neplyne) a navíc argument o tom, že Vás pracovní kolektiv nechce přijmout zpátky, je taktéž lichý a nedá se použít jako výpovědní důvod. Je spíše na Vašem zvážení, zda budete chtít v takovém kolektivu nadále pracovat…

Dále také platí, že zaměstnavatel Vám není oprávněn dát výpověď v době trvání Vaší pracovní neschopnosti.

Pokud by se Vám stalo, že Vám přece jen zaměstnavatel výpověď podá (např. z důvodu organizačních změn – snížení zaměstnanců) a vy budete informována, že na oddělení pracuje stále stejný počet zdravotních sester a že byl tento krok naprosto účelový ke „zbavení“ se Vaší osoby jakožto zaměstnankyně, je možné se proti takové výpovědi soudně bránit žalobou na její neplatnost. 

Z Vašeho dotazu a Vámi uvedených okolností tedy vyplývá, že na základě důvodů, kdy jste se vrchní sestře v průběhu své pracovní neschopnosti nehlásila a pracovní kolektiv si nepřeje Váš návrat do zaměstnání, není možné, aby s Vámi zaměstnavatel platně rozvázal Váš pracovní poměr výpovědí. Naopak má Váš zaměstnavatel povinnost Vás po návratu z pracovní neschopnosti zařadit na Vaši původní pracovní pozici.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

7.12.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS