Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Zdravotnická dokumentace pro zaměstnavatele a závislost v anamnéze

Dobrý den,

mám ve zdravotní kartě napsané, že jsem drogově závislý, ale sám jsem přestal bez léčby. Může na základě této informace lékař stanovit, že jsem pro dané zaměstnání nevhodný? A jak mohu tenhle zápis změnit, že jsem čistý, že nic neberu? Abych byl vhodný ?

Tomáš

Odpověď:

Zdravotnická dokumentace pro zaměstnavatele a závislost v anamnéze

Dobrý den,

povinností lékaře je zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v přímé souvislosti s výkonem zdravotnického povolání. Mlčenlivost musí být zachována jak o skutečnostech medicínského tak nemedicínského charakteru. Zaměstnavatel nemá právo požadovat informace o Vašem zdravotním stavu, nemůže ani nahlížet do zdravotnické dokumentace. Informace o zdravotním stavu nebo o Vaší minulosti je lékařským tajemstvím a může být poskytována pouze s Vaším souhlasem.

Ani v případě posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnance, (které provádí buďto Váš praktický lékař, nebo závodní lékař zaměstnavatele) se Váš zaměstnavatel nesmí dozvědět žádné další konkrétní údaje o zdravotním stavu nebo o minulosti. V posudku se zdravotní způsobilost hodnotí zásadně těmito stupni: schopen pro danou činnost, schopen s omezením (musí být konkrétně uvedeno s jakým), neschopen pro uvedenou pracovní činnost nebo dlouhodobě ztratil zdravotní způsobilost pro uvedenou činnost - toto také bude jediný možný důvod pro rozvázání pracovního poměru z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti.

Vstupní lékařská prohlídka, na jejímž základě se posuzuje Vaše způsobilost k výkonu práce, se provádí na základě výpisu z Vaší zdravotnické dokumentace a lékařské prohlídky. Informace ze zdravotnické dokumentace, nelze mazat, takže informace o prodělané závislosti se ve výpisu pro lékaře pravděpodobně objeví, je proto vhodné dosáhnout toho, aby se ve stejném výpisu objevilo i potvrzení Vaší abstinence. Zvažte proto, zda se nenechat vyšetřit např. u lékaře, který Vám diagnózu dříve stanovil. Nicméně prodělaná závislost sama o sobě nepředstavuje překážku k výkonu povolání - vždy by se muselo jednat o taková povolání, k nimž Vás prodělané závislost činí zdravotně nezpůsobilým. Je možné, že budete odeslán např. na adiktologické vyšetření. Povolání pro něž je (odborným vyšetřením) překážkou závislost v anamnéze naleznete v příloze vyhlášky č. 79/2013.

Vaše Férová nemocnice

10.11.2016

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS