Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Zdravotní záchranná služba a hospitalizace pacienta

Dobrý den,
třikrát v jednom dni jsem své matce volal zdravotnickou záchrannou službu.  
1. Ráno pro nepohyblivost dolních končetin, špatné dýchání – odeslána domů s antibiotiky a diagnózou infekce močových cest - není ohrožena na životě, hospitalizace není nutná.  
2. Odpoledne – nepohyblivost dolních končetin, špatné dýchání, krátkodobé bezvědomí, modrání rtů – odeslána zpět se stejnou diagnózou – není ohrožena na životě, hospitalizace není nutná.  
3. Noc – zástava srdce – ponechána na JIP ve vážném stavu a v umělém spánku.  
    

Myslím, že pracovníci záchranné služby udělali chybu, když maminku okamžitě nehospitalizovali a neposkytli relevantní péči ihned při prvním odvozu zdravotnické záchranné služby. Jak reagovat když je nyní její stav velmi vážný?

 

Lebovski

Odpověď:

Dobrý den,  

poskytování akutní lůžkové péče navazující na poskytování zdravotní záchranné služby upravuje  § 6 zákona o zdravotnické záchranné službě, který v odst. 2 stanoví, že v případě ohrožení života je poskytovatel akutní lůžkové péče na výzvu povinen převzít pacienta.  

Činnosti, která zdravotní záchranná služba zahrnuje, jsou uvedeny v § 4 téhož zákona.  

Z výše uvedeného vyplývá, že o posouzení následné hospitalizace nerozhoduje zdravotní záchranná služba, nýbrž poskytovatel akutní lůžkové péče, tedy lékařské zařízení, na které je pacient převezen.  

Myslíme si tedy, že možná chyba v případě Vaší maminky nebyla na straně pracovníků záchranné služby, ale na straně lékařského zařízení, kam byla převezena a nebyla hospitalizována.  

(Podobné dotazy na řešení sporů jsme řešili již dříve a doporučujeme Vám si je pročíst například na následujících odkazech: Dokumentace, Stížnosti)  

Pokud s jejich posouzení akutnosti hospitalizace nesouhlasíte, můžete postupovat následujícími způsoby.  

Jako první věc by bylo vhodné si vyžádat kopii zdravotní dokumentace Vaší maminky. Na tyto dokumenty máte podle § 33 odst. 4 zákona o zdravotnických službách právo.  A bude vhodné ji dokládat k níže uvedeným postupům. 
 

Jednou z možností je podat písemnou stížnost k vedoucímu daného zdravotnického zařízení (nemocnice, kam byla maminka převezena), kde popíšete, co vše se ve Vašem případě stalo a kde vidíte špatný postup lékařů.  Podrobnější postup i vzor podávání stížností naleznete zde : Stížnosti. 

Pokud s vyřízením stížnosti nebudete spokojen, můžete se se stížností obrátit na zřizovatele dané nemocnice (pravděpodobně jím bude krajský úřad).  

Další možností je se obrátit na Českou lékařskou komoru, která dohlíží na výkon lékařského povolání. Tuto stížnost je však třeba podat do jednoho roku od chvíle kdy došlo k předmětné události.  

Pokud by výše zmíněný postup nebyl dostačující pro vyřešení Vaší situace, je možné věc řešit také soudní cestou. Více o soudním řešení sporů naleznete zde. Pokud se rozhodnete obrátit na soud doporučujeme Vám s ohledem na složitost problematiky obrátit se na advokáta specializujícího se na zdravotnické právo.  Seznam všech advokátů naleznete zde.  

S pozdravem  

Vaše Férová nemocnice

5.4.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS