Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

zdravotni komplikace po uzivani naslouchadla

Dobry den,

pred 2 lety mi bylo foniatrem doporučeno používání naslouchadla Widex C3-9 (celkova hluchota vlevo, 60% sluchova ztráta vpravo, kde je permanentně perforovaný bubínek). Předem jsem upozornila doktora foniatra, že mám častou sekreci ve středouší a chtěla jsem se infomovat, zda-li nenastanou zdravotní komplikace po ucpání ucha tvarovkou naslouchadla. Na základě mého dotazu mi bylo sděleno, ze to nebude mít negativni vliv a sluch ani stav středouší se nezhorší. Do tvarovky mi pak nechal pan doktor foniatr udělat ventilační skulinku.

Nyní mi můj ORL doktor specialista zjistil výrazné zhoršení stavu středouší - zřejme cholesteatom, který bude nutné odstranit chirurgicky a zároveň mi sdělil, že bych měla přestat užívat stávající naslouchadlo widex a přejít na procesor BAHA, který se též operací implantuje do kosti za uchem.

Muj dotaz je, zda-li mám nárok na kompenzaci či bolestné, neboť mi naslouchadlo způsobilo zdravotní komplikace, přestože jsem se předem informovala a byla jsem ujištěna, ze žádná taková komplikace či zhoršení sluchu nenastane.

A druhý dotaz je k naslouchadlu, za které jsem zaplatila vysokou castku 16.000,- Kč v domění, že ho budu užívat min. 10-15 let, avšak po 2 letech ho budu nucena přestat užívat. Navíc, nevím zda-li budu muset doplácet za nové naslouchadlo-implantat BAHA. Mam nárok na vráceni naslouchadla Widex? Nevím, zda-li existuje možnost odkupu použitého naslouchadla.

Mam nárok na nejake bolestné, když mi takto špatně indikované naslouchadlo způsobilo zdravotní komplikace?

Předem moc dekuji za radu.

PIIPA

Odpověď:

Dobrý den,

nejdříve se vyjádříme k Vašemu dotazu k bolestnému:

Nárok na odškodnění bolesti (bolestné) vzniká tehdy, pokud je porušením zákonné povinnosti způsobena nemajetková újma v podobě vytrpěné bolesti. Pokud škůdce nezaplatí dobrovolně, lze bolestné vymáhat pouze soudní cestou (tj. podat žalobu).

Vedle bolestného (náhrada za vytrpěnou bolest) můžete žádat i náhradu za ztížení společenského uplatnění (např. pokud se Vám vinou nesprávného postupu lékaře ještě zhoršil sluch).

Žalobce však nese důkazní břemeno o tom, že újma vznikla, že vznikla z protiprávního jednání a že mezi protiprávním jednáním a vzniklou újmou je příčinná souvislost. Pokud se to žalobci nepodaří prokázat, může soud prohrát a může mu být uložena povinnost platit náhradu nákladů řízení žalovanému. Výše této náhrady se odvíjí o výše žalované částky.

K jednotlivým bodům případné žaloby:

1) Protiprávní jednání

Lékař zde pravděpodobně porušil povinnost postupovat tzv. lege artis, to jest v souladu s aktuálními závěry a poznatky lékařské vědy nebo, chcete-li, s odbornou péčí. K tomu, abyste si jako laik v oboru medicíny tento závěr ověřila, je nejlepší cestou nechat si vypracovat znalecký posudek k otázce, jestli lékař postupoval s nedostatečnou odbornou péčí.

Existuje však i finančně nenáročná cesta, jak to zjistit. Pokud se domníváte, že lékař skutečně neodborně jednal (např. řekl Vám to jiný odborník), můžete rovněž podat stížnost na jeho neodborný postup. Stížnost se podává v prvé instanci k samotnému poskytovateli lékařských služeb, jehož jménem Vám byla služba poskytnuta, tj. k osobě, jejímž je lékař zaměstnancem (nemocnice, obchodní společnost) anebo pokud lékař podniká sám, tak jemu samotnému. Pokud jí není v této fázi vyhověno, můžete stížnost podat krajskému úřadu. Rovněž tak můžete podat stížnost k České lékařské komoře.

Oba stížnostní postupy mají tu výhodu, že jsou bezplatné a výsledkem může být konstatování, že lékař jednal neodborně - jeden z podkladů pro žalobu. Mohou vést i k Vašemu okamžitému dobrovolnému odškodnění. O stížnostech si přečtěte na našem webu zde.

Pokud během těchto postupů nedospějete k získání rozhodnutí, kterým by se konstatovalo, že lékař něco porušil, pořád si můžete nechat na svoje náklady vyhotovit znalecký posudek.

2) Vznik újmy a její výše

Že Vám újma vznikla, bude zřejmé ze zdravotnické dokumentace. Problém je v tom, že bolestné je v žalobě třeba vyčíslit. K tomu je opět třeba znalecký posudek. Musíte tedy zapátrat po znalcích, jež provádějí "oceňování" bolesti neboli bodování bolestného.

Poněkud méně ideální je varianta, že požádáte neformálně jiného foniatra o odhadnutí "hodnoty" bolesti (bez znaleckého posudku) a tuto částku pak použijete v žalobě. Nicméně riskujete, že pokud částka bude nadsazená, a rozdíl oprávněné a nadsazené částky se pak promítne do nákladů řízení.

Vedle toho, soud pravděpodobně nechá v takovém případě vypracovat svůj znalecký posudek. Až takto zjistíte "ohodnocení" bolesti, můžete vzít žalobu částečně zpět.

3) Příčinná souvislost

Příčinná souvislost mezi nezákonným postupem lékaře a vznikem bolesti je opět otázka ryze medicínská. Proto žádejte její posouzení rovněž od znalce (např. ve stejném znaleckém posudku, jako budete žádat posouzení, zda lékař postupoval správně či nikoliv).

 

Znalecké posuzování je nákladné. Můžete samozřejmě vstoupit do sporu s tím, že nebudete mít jediný posudek. Nicméně, nemůžeme Vám to doporučit. Odpovědnost za důvodnost žaloby nese žalobce. Pokud na základě laických a chybných domněnek o postupu lékaře nebo o výši odškodnění ve sporu prohrajete, může Vám být uložena povinnost nést náklady sporu - soudní poplatek, odměny advokátů, náklady dokazování. Výše nákladů řízení se zpravidla odvíjí od žalované částky - může být i vysoká.

Soudní vymáhání odškodnění za bolest je velmi náročný a odborný úkol. Doporučujeme Vám využít služeb advokáta. Seznam ostatních advokátů naleznete na webu České advokátní komory. O soudním řešení situace si přečtěte také na našem webu zde.

 

Dále, k Vašemu dotazu na úhradu ceny naslouchadla:

1) Vrátit naslouchadlo můžete jen tehdy, pokud na to jeho prodejce přistoupí. Jednalo se o vinu lékaře, nikoliv o vadu výrobku.

2) Poměrnou úhradu ceny již použitého naslouchadla Vám doporučujeme žádat po lékaři, který Vám újmu způsobil jako náhradu hmotné škody. Je to totiž něco, co jste vůbec neměla platit, protože jste pravděpodobně měla dostat jiné naslouchadlo (pokud tedy je pravda, že lékař postupoval nesprávně - medicínská otázka)

3) Pokud se jedná o doplatek na nové naslouchadlo, můžete jeho náhradu žádat po lékaři, jenž Vám poškození zdraví protiprávně zavinil, jen tehdy, pokud byste toto nové naslouchadlo bez jeho chyby nepotřebovala. Myslíme si však, a je to jen názor laiků (jsme právníci, ne lékaři), že Vám od začátku toto jiné, vnitřní, naslouchadlo mělo být předepsáno namísto toho původního, nevhodného. Takže cena toho nového přístroje asi nebude nic, co byste nemusela uhradit, kdyby bylo vše proběhlo po právu. Z toho vyvozujeme, že náhradu za cenu nového naslouchadla žádat po lékaři nemůžete, protože byste ji tak jako tak musela uhradit.

Předpokladem pro vymožení veškerých náhrad, o nichž zde hovoříme však je, že získáte podklady, na jejichž základě bude lze konstatovat, že lékař skutečně jednal neodborně. To je základní kámen vekerých Vašich nároků. 

Vaše Férová nemocnice

2.1.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS