Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Záznam o úrazu (zaměstnavatel nenahlásil pracovní úraz)

Dobrý den,

byla jsem cca měsíc na pracovní neschopnosti se ZÁNĚTEM ŠLACH levé ruky. V těchto dnech jsem marně očekávala vyplacení nemocenské. K mému údivu jsem obdržela dopis z České správy sociálního zabezpečení že" neobdrželi záznam o úrazu ". A peníze nemohou poslat. Jak mám poslat záznam o úrazu, když k žádnému nedošlo? Jak mám prosím postupovat dále?

Děkuji.

danca

Odpověď:

Dobrý den,

zaměstnavatel je povinen nahlásit pracovní úraz na příslušné instituce. Dále je povinen uvést záznam o pracovním úrazu v knize úrazů, pokud je způsobena pracovní neschopnost delší než tři dny. Tato povinnost vyplývá z § 105 zákoníku práce: „pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, svědků a za účasti odborové organizace a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu“.

Jestli záznam neodešle příslušným orgánům a institucím (Inspektorátu práce, zdravotní pojišťovně případně Policii ČR), může být sankcionován do výše 400 000 Kč, dle odstavců 2 a 1 zákona o inspekci práce. Viz zde. Pokud zaměstnavatel neučiní záznam o úrazu v knize úrazů, může být sankcionován až do výše 1 000 000 Kč.

Zaměstnavatel má pojišťovně nahlásit úraz a škodu jím způsobenou, jakmile to bude možné. Platí, že ji může oznámit až po ukončení léčení. Pro oznámení úrazu platí tříletá promlčecí doba, která začíná běžet rok po datu vzniku pojistné události. Nenahlásí-li zaměstnavatel pojišťovně pracovní úraz, může mu pojišťovna uložit pokutu až ve výši 100 000 Kč.

Zaměstnavatel je dále povinen jedno vyhotovení záznamu o úrazu předat postiženému zaměstnanci a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům.

Ve Vašem případě je důležité podotknout, že nenesete odpovědnost za to, že zaměstnavatel nepostupoval v souladu se zákonem.

Doporučujeme Vám se nejdříve obrátit písemně na zaměstnavatele s žádostí o zdůvodnění. Také byste si měla získat potřebné důkazy (výpovědi svědků, lékařský záznam o ošetření atd.). Pokud zaměstnavatel neuspokojí Vaše otázky a nároky. Můžete žádat náhradu škody přímo od zaměstnavatele. Výši škody si budete muset vypočíst sama (ideálně znaleckým posudkem). Nebude-li chtít zaměstnavatel škodu uhradit, bude nutno řešit spor soudní cestou. V takovém případě bude nutno obrátit se na příslušný okresní soud s civilněprávní žalobou na plnění. V ní je důležité dodržet všechny náležitosti: 

·         označení soudu, kterému je určena

·         označení stran řízení – žalobce a žalovaného

·         označení žaloby, tedy co je žalováno,

·         popis rozhodných skutečností

·         označení důkazů, které k prokázání těchto skutečností žalobce navrhuje,

·         co žalobce ve věci navrhuje, tedy jakého rozhodnutí se po soudu domáhá (tzv. žalobní petit)

·         datum a podpis.

Pro administrativní náročnost vám doporučujeme se v takovém případě obrátit na advokáta, který se obdobnou problematikou zabývá. Pro nalezení konkrétního advokáta, se můžete rozhodovat podle jejich specializace uvedené v seznamu České advokátní komory. Viz zde.

Pokud zdůvodnění nebude dostačující, měla byste zároveň informovat inspektorát práce o jednání, respektive opomenutí zaměstnavatele.

Konkrétní postup, jak se obrátit na inspektorát práce se svou stížností, naleznete zdePrimárně je Vaší povinností obrátit se na správný inspektorát práce a podložit svou stížnost důkazy (výpověďmi svědků, lékařská správa atd.). Podnět je možno podat písemně poštou nebo elektronicky, osobně nebo telefonicky.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

 

9.10.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS