Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Zavolání sociální pracovnice po porodu a zákaz odchodu z porodnice

Dobrý den. Před pár dny jsem porodila zdravého chlapce. Chtěla jsem odejít po 15 hodinách „ambulantně“. Nebyl problém se synem, ale s tím, že jsem od 28 týdne nechodila na kontroly oficiálně do nemocnice ani k lékaři, ale v péči mne měla porodní asistentka- to je pro ně ovšem nulový argument, a zavolali na mne sociální pracovnici za zanedbávání péče o dítě v těhotenství. Zakázali mi odejít a musela jsem vyčkat soc. pracovnice. Bylo mi to nepříjemné, odejít jsem nechtěla z důvodu pozdějších možných problému s Ospodem, tak jsem tam nuceně vyčkala. A bohužel mnoho hodin navíc, než jsem sama plánovala a to i po návštěvě sociální pracovnice jsem byla nucena vyčkat tam dále. Proč?

Považuji to za zbytečný zásah do rodinného života, omezování svobody pod nátlakem. Ničím jsem se neprovinila. Mám právo na sebeurčení, můžu odmítat oficiální péči pro těhotnou ženu, kterou považuji pro zdravou těhotnou v mnoha směrech jako poškozující a strašící.
Chtěla bych se zpětně bránit vůči tomu, že na mne zavolali sociálku do nemocnice prakticky bez řádného důvodu, pokud já mám z legislativy právo odmítnout vyšetření, z jakého titulu na mne někdo z tohoto důvodu může volat Ospod?
Doporučíte mi?
Děkuji

Tery

Odpověď:

Dobrý den,

Váš dotaz se týká několika oblastí. Jednat problematiky ambulantních porodů, dále zanedbávání péče o dítě a možné formy obrany proti jednání nemocnice.

Při ambulantním porodu má rodička právo odejít z nemocnice kdykoliv, aniž by její odchod byl něčím podmiňován, např. příchodem sociální pracovnice. Důvodem pro odepření možnosti porodnici opustit by byl pouze zdravotní stav dítěte – pokud by zde byla důvodná obava, že opuštěním nemocnice by byl bezprostředně ohrožen život či zdraví dítěte. Pokud je dítě zdravé, můžete nemocnici opustit hned po porodu. Lékař si může vyžádat písemný revers, pokud podle jeho názoru hrozí ženě nebo dítěti určité riziko, avšak po jeho podpisu Vám již v odchodu bránit nemohou. Více se o ambulantním porodu dočtete zde.

K otázce zanedbání péče o dítě lze uvést, že podle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí je podle §7 každý oprávněn upozornit na podezření týkající se zanedbávání péče dítěte (např. že rodiče nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti) a také je zde uvedena povinnost pracovníků zařízení pro děti, nemocnic a dalších, aby oznamovali orgánům sociálně-právní ochrany dětí podezření, že dítě, se kterým pracují či přicházejí do styku, je dítě ohrožené dle popisu výše (§10/4). Toto podezření nicméně musí být odůvodněné, dle našeho názoru je v tomto případě neopodstatněné z několika důvodů.

Zaprvé prohlídky v průběhu těhotenství spadají do kategorie dispenzární péče a jsou ze zákona nepovinné. U nepovinných zdravotnických úkonů platí, že s vyšetřením nemusíte souhlasit. Léčba bez souhlasu pacienta je jen za omezených podmínek stanovených přímo zákonem. Proto ve Vašem případě platí, že máte právo být o všem informována a máte právo vyšetření odmítnout. V případě, že odmítnete lékařem navrženou péči ať už povinnou, nebo nepovinnou, může po Vás požadovat podepsání negativního reverzu. Za podepsání negativního reverzu nemůžete být nijak sankciována.

Zadruhé, pokud jste nemocnici navíc prokázala, že k péči během těhotenství docházelo prostřednictví porodní asistentky,

Na postup nemocnice můžete podat stížnost, zde máte více možností. Můžete podat stížnost poskytovateli zdravotních služeb (tj. vedení nemocnice). Ten má 30 dnů na to, aby Vaši stížnost vyřídil (tato lhůta může být z některých důvodů prodlužena o dalších 30 dnů, ale o tom musí být stěžovatel informován). Pokud byste nebyla s vyřízením stížnosti spokojena, můžete se obrátit se stížností na příslušný správní orgán. Tímto správním orgánem je v případě nemocnic místně příslušný krajský úřad, který udělil zdravotnickému zařízení oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Správní orgán je pak ze zákona povinen vyřídit stížnost do 30 dnů od jejího obdržení. Tato lhůta může být prodloužena až na 90 dnů, pokud je k jejímu vyřízení potřeba ustavit nezávislého odborníka, případně až na 120 dnů, jestliže je třeba ustavit nezávislou odbornou komisi. O prodloužení lhůty je však orgán opět povinen stěžovatele informovat. 

Více o stížnostech naleznete na našich stránkách v sekci Řešení sporů – Stížnosti.

Další možností, kterou máte, je podání žaloby na ochranu osobnosti. S ohledem na složitost problematiky Vám v tomto případě doporučujeme obrátit se na advokáta specializujícího se na zdravotnické právo.  Seznam všech advokátů naleznete zde.

 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

30.6.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS