Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Zapomenuté svorky v břiše

Dobrý den,


obracím se na Vás  s otázkou, co mám dělat , když mě po laparoskopické operaci tříselné kýly, bylo zapomenuto v  břiše svorky.


Na toto jsem byl upozorněn z Rentgenu  z Onkologie


Předem děkuji.


Odpověď:

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že jsme pouze právní poradna, nejsme schopni Váš zdravotní stav posoudit z hlediska medicínského. Nicméně se domníváme, že zapomenutí nástroje v těle pacienta, pochybením ze strany lékaře je. 

Ve většině případů je vhodné si jako první krok, obstarat kopii zdravotnické dokumentace a obrátit se na nezávislého odborníka, který posoudí, zda k pochybení skutečně došlo. Vy ale uvádíte, že zapomenuté svorky odhalilo rentgenové vyšetření.

Proto Vám rovnou doporučujeme podat na lékaře stížnost na poskytování zdravotních služeb. Ta je upravena zákonem o zdravotních službách, kde najdete podrobnější informace. Tato stížnost se podává k poskytovateli, vůči němuž směřuje. Ve Vašem případě se bude jednat o vedení nemocnice, v níž byla operace provedena. Ze zákona vyplývá pro poskytovatele povinnost se Vaší stížností zabývat a vyřídit jí do 30 dnů od jejího přijetí. V odůvodněných případech může být tato lhůta prodloužena, o tom Vás ale musí jako stěžovatele informovat. 

2. V případě, že stížnost nebude vyřízena k Vaší spokojenosti, nabízí se další stížnost. S tou se budete obracet na příslušný správní orgán, který poskytovateli udělil souhlas k poskytování zdravotních služeb - v případě nemocnic se nejčastěji jedná o krajský úřad. V této druhé stížnosti mimo jiné uvedete, proč s vyřízením předchozí stížnosti nesouhlasíte. Stížnost musí orgán opět vyřídit ve lhůtách, které mu stanoví zákon. 

Více o podávání stížností naleznete na našich internetových stránkách - zde

3. Dále máte možnost se se stížností obrátit na Českou lékařskou komoru (dále jen ČLK). Tato možnost je však časově omezena, a je proto nutné stížnost podat do 1 roku od namítaného pochybení. Pro podrobnější informace bychom Vás odkázali přímo na internetové stránky ČLK - zde.

4. Dále je možné po poskytovateli žádat odškodnění. Nejprve doporučujeme obrátit se přímo na nemocnici a pokusit se domluvit na mimosoudním vyrovnání.

5. Pokud by pokus o mimosoudní vyrovnání nebyl úspěšný, máte možnost obrátit se na soud. A to buď formou žaloby na ochranu osobnosti, pokud došlo k zásahu do soukromého či rodinného života. Nebo žalobou na náhradu újmy (především nemajetkové - bolest, ztížení společenského uplatnění), která Vám v dané situaci vznikla. Obě žaloby mohou být podány také současně. S ohledem na složitost problematiky, Vám však doporučujeme obrátit se na advokáta specializujícího se na zdravotnické právo.  Seznam advokátů naleznete zdeJe ale potřeba si uvědomit, že řízení před soudem je obvykle časově i finančně velice náročné. A žalobu je opět nutné podat v zákonem stanovených lhůtách, jinak hrozí promlčení práva.  

6. V některých případech může být pochybení ze strany zdravotnického personálu natolik závažné, že by se mohlo jednat o trestný čin, zejména ublížení na zdraví dle §146 trestního zákoníku. Pokud se domníváte, že k takovému trestnému činu skutečně došlo, pak můžete podat trestní oznámení, a to k orgánu Policie ČR nebo na příslušné státní zastupitelství, kteří daný případ prošetří.

Více informací o soudním řešení sporů se dočtete na našich internetových stránkách - zde.

Pro shrnutí bychom uvedli následující: V případě nesprávného postupu ze strany lékaře, je možné na lékaře podat výše uvedené stížnosti. Se stížností je vhodné obrátit se zejména na Českou lékařskou komoru. Pokud chcete požadovat i určitou finanční kompenzaci za vzniklou újmu, doporučujeme nejprve se pokusit dohodnout s nemocnicí na mimosoudním vyrovnání. Pokud nebudete úspěšný, pak můžete řešit věc soudní cestou. Nabízí se Vám žaloba na ochranu osobnosti a žaloba na náhradu nemajetkové újmy. V případě opravdu závažného pochybení je možné, že se bude jednat o trestný čin ublížení na zdraví, pak máte možnost podat trestní oznámení. 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice. 

20.11.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS