Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Zanedbani pece

Dne 3. 10. 2017 se mi narodila dcera v 38 týdnu těhotenství. 14 dní před porodem jsem byla hospitalizována v porodnici, kam jsem přijela kvůli bolestem. V porodnici mi porod zastavili a pustili mě domů po dvou dnech. Za 14 dní jsem se vrátila, protože mi nebylo dobře, zjistilo se, že je malá pořád stejně velká a že nemám žádnou plodovou vodu. Byla jsem převezena do jiné nemocnice, protože si na to v té, ve které jsem byla, netroufali. Ve druhé nemocnici mi bylo řečeno, že jsem měla rodit již při první hospitalizaci, protože malá byla už tehdy hypotrofní a nevyživovala se z placenty. Jak se dá tato situace řešit? Mohu zažádat nemocnici o odškodnění? Děkuji.

 

lukya

Odpověď:

Dobrý den,

 

velmi nás mrzí situace, do které jste se Vy a Vaše dcera dostala. V případě, že nejste spokojená s chováním lékaře nebo jeho přístupem a máte podezření na zanedbání povinné péče, můžete si na dané pochybení stěžovat. Nabízíme Vám několik možností, jak postupovat. 

Řešení mimosoudní cestou

Pokud je již nemáte, můžete si vyžádat od ošetřujícího lékaře kopie veškeré zdravotnické dokumentace související s provedenými zákroky. Bylo by rovněž vhodné, abyste Váš zdravotní stav a zdravotnickou dokumentaci konzultovala s jiným odborníkem na danou oblast, abyste se přesvědčila, zda skutečně k pochybení došlo. V tomto případě by Vám mohla pomoci zpráva z druhé nemocnice, kterou jste navštívila. Doporučujeme, abyste se pokusila domluvit s lékaři, aby Vám vydali potvrzení o tom, že byla Vaše dcera hypotrofní již v době první hospitalizace a že dle jejich názoru lékaři péči o Vás zanedbali. Toto potvrzení Vám posléze může sloužit jako podklad pro podání stížnosti nebo žaloby. 

Ve stížnosti je vždy třeba popsat skutkový stav, uvést v čem spatřujete neetické nebo neodborné jednání lékařů, jaké jsou následky tohoto jednání a co po poskytovateli požadujete (např. nápravná opatření, omluvu apod.). Ke stížnosti přiložte veškeré dokumenty, které dokazují Vaše tvrzení a mohly by mít v souvislosti s Vaší stížností nějaký význam (kopie zdravotnické dokumentace, fotografie, záznamy komunikace apod.). K podání stížnosti můžete využít vzor, který je ke stažení na našich stránkách Férová nemocnice.

Poskytovatel je povinen se stížností zabývat a vyřídit ji zpravidla ve 30 denní lhůtě. Toto je základní lhůta, kterou lze odůvodněně prodloužit o dalších 30 dní. O takovém prodloužení by Vás však měl informovat. Poskytovatel má povinnost vést o stížnosti evidenci a umožnit Vám nahlédnutí do spisu a také pořizování kopií. V případě nespokojenosti s vyřízením Vaší stížnosti můžete podat stížnost ke správnímu orgánu, který poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Tímto správním orgánem je zpravidla krajský úřad, v jehož obvodu se nachází poskytovatel. Vzor stížnosti najdete opět na našich stránkách Férové nemocnice.

Rovněž lze podat stížnost zdravotní pojišťovně, a to i přesto, že zákon o zdravotních službách vysloveně tuto možnost neupravuje. Prostřednictvím svého revizního lékaře pojišťovna prověří odůvodněnost léčebného procesu se zvláštním zřetelem na jeho průběh a předepisování léků a zdravotních služeb, prověří, zda poskytnutá péče odpovídá péči vyúčtované zdravotní pojišťovně, zda byly vyúčtovány pouze potřebné výkony a služby a zda druh poskytnuté zdravotní péče odpovídá zdravotnímu stavu pacienta. Vyřízení stížnosti se řídí správním řádem a stížnost by tak měla být vyřízena do 60 dnů.

Dále je možné situaci řešit podáním stížnosti na postup konkrétního lékaře příslušnému okresnímu sdružení České lékařské komory (vzor stížnosti). Vzhledem k tomu, že se Vaše dcera narodila 3. října 2017, tuto stížnost ale lze podat pouze ve lhůtě 1 roku od Vámi tvrzeného spáchání disciplinárního provinění lékařem. Tudíž byste tuto stížnost měla podat co nejdříve.

Máte-li pocit, že došlo k pochybení, můžete se rovněž domáhat na poskytovateli zdravotních služeb náhrady nemajetkové újmy na zdraví dle nového občanského zákoníku. Nárok na odškodnění újmy musíte uplatnit do tří let od okamžiku, kdy jste se o ní dozvěděla − tedy ve chvíli, kdy znáte všechny konečné následky, na základě kterých lze vyčíslit skutečnou výši škody.

Takový nárok je možné uplatňovat mimosoudní cestou – odškodněním. Můžete se ho domáhat nejprve přímo na poskytovateli zdravotních služeb, a to například formou prve zmiňované stížnosti, ve kterém uvedete všechny rozhodné skutečnosti, případně přiložíte důkazy a uvedete výši odškodnění, kterou žádáte. Určitě je vhodné uvažovat i o možnosti nechat se již v této fázi zastupovat advokátem, nejlépe se specializací na zdravotnické právo.

Řešení soudní cestou

V případě, že by se Vám nepodařilo takto se domoci svého práva, pak Vám ještě zůstává možnost situaci řešit v rámci soudního sporu. V tomto případě již určitě doporučujeme zastoupení advokátem se specializací v oboru zdravotnické právo. Doporučujeme advokátku Zuzanu Candigliota, která spolupracuje s Ligou lidských práv a projektem Férová nemocnice. Popřípadě seznam advokátů najdete na stránkách České advokátní komory.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

 

14.3.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS