Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Zanedbání péče

Dobrý den,

ráda bych se informovala, zda je možné nám pomoci při řešení velmi náročné situace, která se týká umrtí mého otce. Podávala jsem stížnost pro možné zanedbání péče, finančně na tom nejsem nejlépe a právní poradny mi popravdě moc neporadili, včera mi přišlo usnesení s odkladem věci, s tím moc nesouhlasím, myslím, že soudní znalec měl v minulosti spojitost s nemocnicí, které se to týká a opravdu nevím, co dál, jsem opravdu přesvědčena o pochybení. Do zítra musím odeslat stížnost proti rozhodnutí, popravdě jsem zoufalá a psychicky špatná jak ze smrti otce, tak všeho , co bitva za pravdu stojí.Je z vaší strany možná nějaká pomoc prosím.Jsem z Nymburka, mám malou holčičku, která má nemocné srdíčko a cestování je pro nás více méně nemožné.

Odpověď:

Dobrý den,

v úvodu nám dovolte omluvit se za zpoždění s naší odpovědí, toto zpoždění bylo způsobeno velkou vytížeností naší poradny. Doufáme, že naše odpověď pro Vás bude i tak užitečná.

V dotaze neuvádíte podrobnosti o tom, na koho a z jakého důvodu jste trestní oznámení podala. Předpokládáme ale, že se jedná o spor s lékařem či nemocnicí o zanedbání péče, která vedla k úmrtí Vašeho otce. 

Pouze v některých případech je pochybení ze strany zdravotnického personálu natolik závažné, že by se mohlo jednat o trestný čin, zejména ublížení na zdraví dle §146 trestního zákoníku. V dotaze uvádíte, že došlo k odložení věci, důvodu proč tomu tak může být je více - naleznete je v trestním řádu. Přesný důvod neuvádíte, proto nejsem schopni Vám na tuto otázku odpovědět. Podání trestního oznámení však není jedinou z možností, jak spor o zanedbání péče řešit.

Nabízí se Vám tedy i následující možnosti:

Vzhledem k tomu, že jsme pouze právní poradnou, nejsme bohužel schopni posoudit situaci z medicínského hlediska. Doporučili bychom Vám tedy, abyste si nejprve vyžádala kopii zdravotnické dokumentace Vašeho otce. Na to máte ze zákona o zdravotních službách, jako osoba blízká zemřelému, právo. S touto dokumentací, pak navštivte nezávislého odborníka specializujícího se na danou oblast. Ten bude nejlépe schopen posoudit, zda k určitému pochybení ze strany lékařů či zdravotnického personálu skutečně došlo. 

Pokud bude pochybení shledáno, můžete podat dle zákona o zdravotních službách stížnost na poskytování zdravotních služeb. Tuto stížnost může podat také osoba blízká, jestliže tak nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav učinit pacient sám. Stížnost se podává poskytovateli, proti němuž směřuje. A musí být vyřízena do 30 dnů od jejího přijetí jí. V odůvodněných případech lze tuto lhůtu prodloužit, stěžovatel o tom však musí být informován. 

V případě, že stížnost není vyřízena k Vaší spokojenosti, můžete se se stížností obrátit také na příslušný správní orgán. Tímto správním orgánem, je orgán udělující poskytovatelům oprávnění k poskytování zdravotních služeb (v případě nemocnic se jedná o příslušný krajský úřad). V této stížnosti je mimo jiné potřeba uvést také proč s vyřízením předchozí stížnosti nesouhlasíte. Stížnost musí být opět vyřízena v zákonem stanovených lhůtách.

Více informací o podávání stížnosti naleznete na našich internetových stránkách zde.

Pokud se jedná o pochybení ze strany lékaře, máte možnost stěžovat si na něj u České lékařské komory (dále jen ČLK). Možnost podání stížnosti k ČLK je však časově omezena, je proto nutné ji podat do 1 roku od spáchaného provinění. Více informací se dočtete na internetových stránkách ČLK.

Dále se nabízí možnost řešit spor soudní cestou. Než však přistoupíte k podání žaloby, doporučili bychom Vám pokusit se vyřešit spor s nemocnicí mimosoudně. Zkuste se obrátit na vedení nemocnice a domluvit se na případném mimosoudním vyrovnání vzniklé újmy. Vhodné by bylo nemocnici prokázat, že k pochybení ze strany jejich zaměstnance skutečně došlo, k tomu Vám může posloužit právě stanovisko ČLK. Až v případě neúspěchu můžete zvolit soudní cestu. A to v podobě žaloby občanskoprávní na náhradu újmy, a to jak majetkové tak ve Vašem případě zejména nemajetkové. Soudní řešení sporu je však finančně i časově poměrně náročné a je vhodné obrátit se na právníka specializujícího se právě na tuto oblast práva - seznam naleznete např. zde.

V případě, že nemáte dostatek finančních prostředků na zaplacení zástupce, můžete si zažádat o bezplatné zastupování. S takovou žádostí se obracíte na příslušný soud, a to buď současně s podáním žaloby, po jejím podání nebo před ním. Nejvhodnější je zažádat si o bezplatné zastupování ještě před podáním samotné žaloby, jelikož ji za Vás bude podávat přidělený zástupce. Současně s žádostí o ustanovení zástupce můžete podat i žádost o osvobození od soudních poplatků, není to však podmínkou a žádost může být podána i samostatně. Po podání žádosti soud zkoumá, zda si žadatel nemůže dovolit zástupce, a zda ho s ohledem na projednávanou věc potřebuje.

Pokud byste u soudu s žádostí nebyla úspěšná, máte ještě další možnosti. O přidělení zástupce můžete také  požádat Českou advokátní komoru. Také některé advokátní kanceláře nabízí poskytování služeb nemajetným bezplatně nebo za sníženou odměnu, tzv. pro bono. O pomoc můžete požádat i neziskovou organizaci, která se zabývá občanskoprávními spory.

Více o soudním řešení sporů můžete dohledat na našich internetových stránkách - zde

Pro shrnutí bychom uvedli, že pokud se domníváte, že došlo k pochybení ze strany lékaře, můžete na lékaře podat stížnost. Nejprve je vhodné celou věc prokonzultovat s odborníkem, který by byl schopen vše posoudit z medicínského hlediska. Je možné podat více stížností, tak jak bylo rozepsáno výše, a to k vedení nemocnice, ke zřizovateli nemocnice či na Českou lékařskou komoru. Pokud chcete žádat finanční kompenzaci, je vhodné se nejprve obrátit na nemocnici a domluvit se na mimosoudním vyrovnání. V případě neúspěchu je pak možné spor řešit soudní cestou - formou občanskoprávní žaloby na náhradu újmy. Vzhledem k náročnosti soudních procesů, však doporučujeme vyhledat pomoc právníka. Pokud na něj nemáte dostatek finančních prostředků, můžete zažádat o přidělení zástupce u soudu, České advokátní komory, případně se obrátit s žádostí o pomoc na advokátní kancelář poskytující pro bono služby, nebo na neziskovou organizaci. 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

30.1.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS