Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Zanedbání péče v domově důchodců

Dobrý den,

 

Rád bych se na Vás obrátil s touto prosbou: moje babička, které by bylo brzy 96 let, byla před půl rokem umístěna v Domově důchodců. Ačkoliv byla do tohoto domova převezena v docela čilém stavu, chodící a komunikující, po cca dvou měsících pobytu v tomto domově zemřela. Hlavní příčinou smrti byla celková dehydratace organizmu, která, dle našeho názoru, byla způsobena nedostatečnou péčí v tomto domově. Celý problém zhoršení jejího stavu vznikl poté, co ji byly bez jejího vědomí a vědomí rodiny naordinovány psychiatrické prášky, které ji utlumily natolik, že brzy poté přestala chodit (po našem zjištění a na naši urgenci jí tyto prášky byly ihned vysazeny, nicméně už pozdě) a následně zemřela.

I když její věk byl pokročilý, jsme jako rodina předsvědčeni o tom, že její smrt byla zaviněna právě nadměrnou medikací těchto prášků a současně nedostatečnou péčí v domově, kdy velmi málo jedla a málo pila, což vedlo k rychlému a nezvratnému zhoršení jejího stavu s následnou smrtí.

Rád bych se s Vámi poradil, zda a jaké právní kroky se v takovém případě dají podnikout. Podotýkám, že veškerou zdravotní dokumentaci mám shromážděnu, příp. se dá vyžádat u posledního ošetřujícího lékaře.

Díky předem za Vaše podněty a návrhy.

 

FN

Odpověď:

Dobrý den,

 

popsané podávání psychofarmak bez souhlasu pacienta nebo osob jemu blízkých, pokud by byl pacient ve stavu, kdy např. z důvodu duševního onemocnění nemůže o medikaci rozhodnout sám, je v rozporu se zákonem o zdravotních službách, pokud se však nejednalo o neodkladný a akutní stav.

Problematické v tomto případě pravděpodobně bude prokázat, že babička nevyslovila s poskytování zdravotních služeb souhlas, protože pro podávání léčiv není vyžadována jeho písemná forma.

  • Léčiva musel předepsat určitý zdravotník, jako pozůstalí máte právo podat n zdravotníka stížnost, v této stížnosti doporučuji zeptat se jaké důvody vedly zdravotníka k indikaci psychofarmak.
  • Uvedený domov pro seniory je sociální sužbou, máte tak možnost obrátit se s podnětem na Inspekci sociálních služeb: https://www.mpsv.cz/cs/19977.
  • Podnět k prošetření můžete směřovat i k Veřejnému ochránci práv (https://www.ochrance.cz/ochrana-osob-omezenych-na-svobode/zarizeni-socialnich-sluzeb/), který zařízení sociálních služeb také kontroluje

Další možnost může představovat podání trestního oznámení např. na usmrcení Vaší babičky z nedbalosti, pak by šetření prováděla policie, která by nařídila např. i pitvu a vyslechla pracovníky domova pro seniory a zdravotníky.  

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice 

 

13.4.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS