Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Zanedbání péče

Dobrý den,

prosím vás chci se zeptat - v roce 2014 jsem šla poprvé k lékaři s bolestmi v pravém podžebří. P.doktorka mě poslala na ultrazvuk, kde byl nález 2cm, tak jsem šla zpět k p.doktorce. Ta mi nic neřekla, jen že to nic není, že má v těle každý hemangiom. Chodila jsem tam často a bolesti byly větší a větší, nález rostl, měla jsem pár vyšetření. Když žádná operace ani biopsie nebyla, jela jsem do jiné nemocnice, kde byl přístup stejný. Jen kontrolní CT každé 2 měsíce a prášky od bolesti. Nález byl po 2letech ze 2cm velký 9,5cm, bolesti byly silné, psali mi Tramal, který jsem nesnášela dobře. Nakonec proběhla biopsie a výsledek - zhoubný nádor Leiomysarkom. O týden později operace. Nadledvinka a žlučník pryč, nádor byl v blízkosti dolní duté žíly. Potom následovalo ozařování a teď metastaze játra a plíce, mám chemoterapie. Kdyby mě operovali hned, nemuselo by to tak dopadnout. Prosím o váš názor na věc. Děkuji

Míša

Odpověď:

Dobrý den,

mrzí nás vzniklá situace, to s jakým přístupem ze strany lékařů jste se musela potýkat, i jaké trvalé následky to pro Vás znamená. 

V prvé řadě bychom uvedli, že jsme pouze právní poradna, proto nejsme schopni Váš zdravotní stav posoudit z hlediska medicínského. Nemůžeme tedy určit, zda Váš současný zdravotní stav má původ v pochybení lékařů.

Doporučujeme Vám nejprve si vyžádat kopii své zdravotnické dokumentace (na to máte ze zákona nárok). S touto zdravotnickou dokumentací se pak obraťte na nezávislého odborníka, který se specializuje na medicínu, a který posoudí Váš případ z medicínského hlediska. Tento odborník by měl vyhodnotit, zda k pochybení ze strany lékařů skutečně došlo. Pokud tomu tak bude, můžete na lékaře podat stížnost:

1. prvním krokem je podání stížnosti na poskytování zdravotních služeb, která je upravena zákonem o zdravotních službách. Tato stížnost se podává k poskytovateli, vůči němuž směřuje. Ve Vašem případě můžete stížnost podat na lékařku, na kterou jste se obrátila poprvé nebo k vedení nemocnice. Ze zákona vyplývá pro poskytovatele povinnost se Vaší stížností zabývat a vyřídit jí do 30 dnů od jejího přijetí. V odůvodněných případech může být tato lhůta prodloužena, o čem Vás musí jako stěžovatele informovat. 

2. V případě, že stížnost nebude vyřízena k Vaší spokojenosti, nabízí se další stížnost. S tou se budete obracet na příslušný správní orgán, který poskytovateli udělil souhlas k poskytování zdravotních služeb - nejčastěji jedná o krajský úřad. V této druhé stížnosti mimo jiné uvedete, proč s vyřízením předchozí stížnosti nesouhlasíte. Stížnost musí orgán opět vyřídit ve lhůtách, které mu stanoví zákon. 

Více o podávání stížností naleznete na našich internetových stránkách - zde

3. Pokud ani s druhou podanou stížností nebudete úspěšná, pak máte možnost obrátit se na Českou lékařskou komoru (dále jen ČLK). Možnost podat tuto stížnost je však časově omezena, a je proto nutné ji podat do 1 roku od namítaného pochybení. Pro podrobnější informace bychom Vás odkázali přímo na internetové stránky ČLK - zde.

4. Dále je možné po poskytovateli žádat odškodnění. Nejprve doporučujeme obrátit se přímo na nemocnici a pokusit se domluvit na mimosoudním vyrovnání.

5. Pokud by pokus o mimosoudní vyrovnání nebyl úspěšný, máte možnost obrátit se na soud. A to buď formou žaloby na ochranu osobnosti, pokud došlo k zásahu do soukromého či rodinného života. Nebo žalobou na náhradu újmy (především nemajetkové - bolest, ztížení společenského uplatnění), která Vám v dané situaci vznikla. Obě žaloby mohou být podány také současně. S ohledem na složitost problematiky, doporučujeme obrátit se na advokáta specializujícího se na zdravotnické právo.  Seznam advokátů naleznete zdeJe však potřeba si uvědomit, že řízení před soudem je obvykle časově i finančně velice náročné. A žalobu je opět nutné podat v zákonem stanovených lhůtách, jinak hrozí promlčení práva.  

6. V některých případech může být pochybení ze strany zdravotnického personálu natolik závažné, že by se mohlo jednat o trestný čin, zejména ublížení na zdraví dle §146 trestního zákoníku. Pokud se domníváte, že k takovému trestnému činu skutečně došlo, pak můžete podat trestní oznámení, a to k orgánu Policie ČR nebo na příslušné státní zastupitelství, kteří daný případ prošetří.

Více informací o soudním řešení sporů se dočtete na našich internetových stránkách - zde.

Pro shrnutí bychom uvedli následující: V případě nesprávného postupu ze strany lékaře, je vhodné se nejprve obrátit s kopií zdravotnické dokumentace na odborníka. Ten posoudí případ z hlediska medicíny. Následně je možné na lékaře podat výše uvedené stížnosti. Se stížností je vhodné obrátit se zejména na Českou lékařskou komoru. Pokud chcete požadovat i určitou finanční kompenzaci za vzniklou újmu, doporučujeme nejprve se pokusit dohodnout na mimosoudním vyrovnání. Pokud nebudete úspěšní pak můžete řešit věc soudní cestou. Nabízí se Vám žaloba na ochranu osobnosti a žaloba na náhradu nemajetkové újmy. V případě opravdu závažného pochybení je možné, že se bude jednat o trestný čin ublížení na zdraví, pak máte možnost podat trestní oznámení. 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice. 

20.11.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS