Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Zanedbání péče - promlčení

Dobrý den,

před 9 lety mi zemřel děda, dnes jsem se dozvěděla, že se jednalo o zanedbání péče lékařem na gastroenterologii, který vyhodnotil ultrazvukový snímek, kde pro zastínění vyšetřovaného orgánu nebylo nic vidět (zpráva lékaře), jako důkaz negativní diagnozy a namísto jakéhokoliv dalšího vyšetření, i přes půlroční průjem a další zdravotní potíže, předepsal psychofarmaka.

Děda půlroku na to zemřel pro karcinom slinivky, o kterém nám bylo sděleno, že kdyby byl odhalen v době vyšetření na gastru, šlo by s ním ještě něco dělat.

Moje rodina tehdy nebyla schopna řešit tuto situaci soudním sporem, neboť byli zahlceni dědickým řízením a finanční situací, navíc samotná péče o umírajícího člověka je natolik vyčerpávající, že trvalo mnoho měsíců, než se dokázali racionálně zamyslet nad průběhem nemoci. Dnes je již, pokud vím, vše promlčeno.

Je jakákoliv možnost dosáhnout přiměřeného zadostiučinění, a tím nemyslím finanční kompenzaci, ale kupříkladu omezení provádění další lékařské péče, či alespoň omluvu? Tento lékař stále ordinuje a nemohu si pomoci, mám obavu, aby svou "léčbou" neublížil další rodině.

Děkuji za radu.
 

LG

Odpověď:

Dobrý den,

opravdu nás mrzí Vaše ztráta a pokusíme se Vám poskytnout rady, jak byste mohla postupovat.

Na začátek se Vám pokusím vysvětlit pojmy subjektivní a objektivní promlčecí lhůta. Objektivní znamená, že ať se problém stal kdykoliv, doba se počítá od okamžiku vzniku tohoto problému. Ve zdravotnickém právu, ale existuje subjektivní promlčecí lhůta, což znamená, že se doba na vyřešení daného případu začíná počítat až ode dne, kdy jste se měla možnost o problému (pochybení) dozvědět. Ve zdravotnickém právu jsou to tři roky, tudíž máte dostatek času na to, abyste podnikla právní kroky. Více informací zde.

Je zřejmé, že lékař pochybil ve výkonu své praxe, protože je jeho povinností ochránit zdraví pacienta. Lékařka tudíž porušil zákon o zdravotnických službách, respektive §45 odstavec 1, kde je doslova zmíněno, že poskytovatel je povinen poskytovat zdravotní služby na náležité odborné úrovni, což zanedbal.

Pokusíme se Vám nastínit možnosti, které máte, abyste se mohla bránit. Pro další postup budete potřebovat  lékařskou zprávu, jenž si vyžádáte a následně zkonzultujete s nezávislým lékařem či soudním odborníkem. Ten pak vyhodnotí, jaké pochybení nastalo, zda se situaci dalo předcházet a přesně popíše vzniklý problém. Bohužel nemáme dostatečné znalosti a zdravotnické vzdělání, abychom Vám v tomto směru pomohli. Jeho zprávu si uschovejte a udělejte kopie, které následně použijete. Máte totiž tři možnosti, jak se domoci svého práva.  

Mimosoudní spor

Pokud byste požadovala finanční kompenzaci, tak by pro Vás bylo nejlepším řešením mimosoudní vyrovnání. Vyjednávání můžete začít sama a to formou doporučeného dopisu, ke kterému přiložíte výše zmíněný znalecký posudek a pošlete ho lékaři.  Nebo můžete vyjednávat s pomocí advokáta orientovaného na zdravotnické právo.  Nejsnáze naleznete advokáta, jenž vyhovuje Vašim požadavkům na stránkách České advokátní komory (zde).

Ve Vaší situaci bychom spíše  doporučili druhou možnost. Stížnost.

Stížnost

Stížnost se podává buď k České lékařské komoře anebo zřizovateli zdravotnického zařízení. Ve stížnosti opět uveďte veškeré detaily, okopírujte lékařskou zprávu a popište do detailu dané pochybení lékaře. Na stránkách ČLK máte přímo návod, jak stížnost sepsat, dostupné zde.

Stížností se ale nemůžete domáhat finanční kompenzace, tento orgán nemá v kompetenci Vám přiznat odškodné. Důsledkem tohoto jednání je postih pro lékaře.

Soudní řešení

Vzhledem k výše popsané situaci se lékař dopustil trestného činu §148 trestního zákoníku, kde svým pochybením zapříčinil smrt pacienta, doporučili bychom nejprve podat trestní oznámení na Policii ČR.  Dále máte možnost podat soukromoprávní žalobu na odčinění nemajetkové újmy, což výše upřesňuje §2951 NOZ, jenž Vám zajišťuje náležité odškodnění v penězích či, jak jste výše zmínila, omezení praxe lékaře.  Výši a  komu odškodnění přísluší stanoví §2959 NOZ.

Následné kroky bychom doporučili zkonzultovat s advokátem zabývajícím se zdravotnickým právem.  

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

1.11.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS