Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Zanedbání lékařské péče s následkem úmrtí

Dobrý den,

chtěla bych znát Váš názor ohledně hospitalizace mého tatínka, během kterého dle mě došlo k zanedbání lékařské péče, konkrétně ke špatné diagnostice, následkem čehož po devíti dnech zemřel. Tatínkovi byl nejprvě mylně diagnostikován infarkt, přičemž měl silně zvýšené zánětlivé markery a bylo mu odmítnuto vyšetření CT s tím, že se jeho stav zlepšil. Když mu bylo nakonec CT uděláno, našli perforovaný dutý orgán s volnou tekutinou a vzduchem, do 5 minut jej odvezli na operační sál, kde objevili zánět slepého střeva s rozjetou difuzní peritonitidou. Septický šok se po operaci rozjel ještě více a tatínek na následky zemřel. 

Tatínek byl vozíčkář a spodní polovinu těla necítil a nemohl sdělit, že jej bolí břicho a neměli hlavní infekční ložisko při jednodenním zlepšení stavu usnuli na vavřínech. Velkou roli hrálo určitě i to, že byla hospitalizace božel v průběhu vánočních svátků (od 19. 12. do 28. 12.) a lékaři se u něj střídali jak na běžícím páse a nikdo neměl rozhodující slovo a nechtělo se jim nic řešit. 

Chtěla bych podat stížnost ohledně zanedbání lékařské péče s následkem smrti a vyžadovat odškodnění a případně potrestání zodpovědné osoby, ale přesně nevím, jak postupovat.

Děkuji.

MichaElaLa

Odpověď:

Dobrý den,

velice nás mrzí úmrtí Vašeho tatínka

Domníváte-li se, že k němu došlo z důvodu zanedbání či nesprávně zvoleného lékařského postupu, můžete na lékaře podat stížnost. Vzhledem k tomu, že jsme pouze právní poradnou, nemůžeme bohužel Váš případ posoudit z medicínského hlediska. Doporučili bychom Vám však postupovat následovně:

1. Nejprve si požádejte o kopii zdravotnické dokumentace týkající se prováděných zákroků. Na to máte jako osoba zemřelému pacientovi blízká ze zákona nárok.

2. Prokonzultujte pořízené záznamy ze zdravotnické dokumentace s nezávislým odborníkem, který se na danou oblast specializuje. Ten posoudí, zda skutečně k pochybení ze strany lékaře došlo.

3. V případě, že k pochybení došlo, můžete podat dle zákona o zdravotních službách stížnost na poskytování zdravotních služeb. Stížnost se podává poskytovateli, proti němuž směřuje (ve Vašem případě tedy k vedení nemocnice). Nemocnice je povinna se Vaší stížností zabývat a do 30 dnů od jejího přijetí ji vyřídit. Tato lhůta může být ze zákona prodloužena, ale jen v odůvodněných případech, o kterých musí být stěžovatel informován. 

4. V případě, že s vyřízením podané stížnosti nesouhlasíte, můžete se s další stížností obrátit tentokrát na příslušný správní orgán. Tímto se rozumí orgán udělující poskytovatelům oprávnění k poskytování zdravotních služeb (v případě nemocnic se jedná o příslušný krajský úřad). V této stížnosti je mimo jiné potřeba uvést důvody, pro které s vyřízením předchozí stížnosti nesouhlasíte. Stížnost musí být opět orgánem vyřízena v zákonem stanovených lhůtách.

Více informací o podávání stížnosti naleznete na našich internetových stránkách zde.

5. Pokud se jedná o pochybení ze strany lékaře, můžete se obrátit také na Českou lékařskou komoru (dále jen ČLK). Možnost podání stížnosti k ČLK je však časově omezena, je proto nutné ji podat do 1 roku od spáchaného provinění. Více informací se dočtete na internetových stránkách ČLK.

Dále se nabízí možnost řešit spor soudní cestou. Než však přistoupíte k podání žaloby, doporučili bychom Vám pokusit se vyřešit spor s nemocnicí mimosoudně. Zkuste se obrátit na vedení nemocnice a domluvit se na případném mimosoudním vyrovnání újmy, která Vám v souvislosti s úmrtím vznikla. Vhodné by bylo nemocnici prokázat, že k pochybení ze strany jejich zaměstnance skutečně došlo, k tomu Vám může posloužit právě stanovisko ČLK. Až v případě neúspěchu můžete zvolit soudní cestu. A to v podobě žaloby občanskoprávní na náhradu nemajetkové újmy. Soudní řešení sporu je však finančně i časově poměrně náročné a je vhodné obrátit se na právníka specializujícího se právě na tuto oblast práva - můžete si vybrat ze seznamu např. zde.

V některých případech může být pochybení ze strany zdravotnického personálu natolik závažné, že by se mohlo jednat o trestný čin ublížení na zdraví dle §146 trestního zákoníku. Pokud se domníváte, že k takovému trestnému činu skutečně došlo, pak můžete podat trestní oznámení, a to k orgánu Policie ČR nebo na příslušné státní zastupitelství, ti daný případ prošetří.

Více o soudním řešení sporů můžete dohledat na našich internetových stránkách - zde

Pro shrnutí bychom uvedli, že pokud se domníváte, že došlo k pochybení ze strany lékaře, můžete na lékaře podat stížnost. Nejprve je vhodné celou věc prokonzultovat s odborníkem, který by byl schopen vše posoudit z medicínského hlediska. Následně můžete na lékaře podat stížnost k vedení nemocnice, ke zřizovateli nemocnice a na Českou lékařskou komoru. Pokud chcete žádat finanční kompenzaci, je vhodné se nejprve obrátit na nemocnici a domluvit se na mimosoudním vyrovnání. V případě neúspěchu je pak možné spor řešit soudní cestou - formou občanskoprávní žaloby na náhradu újmy. Doporučujeme se však obrátit na právníka specializujcího se na oblast zdravotnického práva. 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

 

 

30.1.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS