Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

zamena prave nohy za levou pri operaci

Dobry den,


dne 15.1.2017,jsem sel na operaci prave achilovy šlachy. Při příjmu i u doktora jsem mluvil vždy o pravé postižené noze.Šok byl, když jsem se probudil po operaci a měl jsem odoperovanou levou nohu! Na sále jsem před uspáním také upozorňoval sestry na pravou nohu a ten den mi také vyholili pravou nohu.Po operaci mi samozřejmě tvrdili, že jsem si punčochu oblékl na špatnou nohu. Já jsem nebyl poučen, na co ta punčocha je a na jakou nohu patří a nikdo to taky nezkontroloval. V návodu pro pacienty je napsáno: navlékněte si punčochu, ale na kterou tam není a ani nikdo neřekl nic.


Prosím, poraďte, co mám dělat a jestli mám nárok na odškodnění. Samozřejmě, že mě teď ceká operace ještě té opravdu bolavé achilovky.
 

stenky

Odpověď:

Dobrý den,

mrzí nás vzniklá situace a to, s čím se teď musíte potýkat. Jsme sice jen právní poradnou, která není schopna vždy posoudit, zda k pochybení ze strany lékařů došlo nebo ne. V tomto případě se však domníváme, že záměna nohou při operaci pochybením zdravotnického personálu skutečně je. 

Doporučili bychom Vám tedy postupovat následovně:

Podejte na lékaře, který prováděl operaci i na zdravotnický personál, který byl při operaci přítomen stížnost na poskytování zdravotních služeb dle zákona o zdravotních službáchStížnost se podává k poskytovateli zdravotních služeb, proti jehož zaměstnancům směřuje (ve Vašem případě tedy k vedení nemocnice). Nemocnice je povinna se vaší stížností zabývat a do 30 dnů od jejího přijetí ji vyřídit. Tato lhůta může být ze zákona prodloužena, ale jen v odůvodněných případech, o kterých musí být stěžovatel informován. 

V případě, že s vyřízením podané stížnosti nesouhlasíte, můžete se s další stížností obrátit tentokrát na příslušný správní orgán. Tímto se rozumí orgán udělující poskytovatelům oprávnění k poskytování zdravotních služeb (v případě nemocnic se jedná o příslušný krajský úřad). V této stížnosti je mimo jiné potřeba uvést důvody, pro které s vyřízením předchozí stížnosti nesouhlasíte. Stížnost musí být opět orgánem vyřízena v zákonem stanovených lhůtách.

Více informací o podávání stížnosti naleznete na našich internetových stránkách zde.

Na lékaře pak můžete podat stížnost také na Českou lékařskou komoru (dále jen ČLK). ČLK prošetřuje stížnosti na lékaře, kteří jsou jejími členy. Přičemž členem musí být každý lékař vykonávajících na území ČR lékařské povolání. Možnost podání stížnosti k ČLK je však časově omezena, je proto nutné ji podat do 1 roku od spáchaného provinění. Více informací se dočtete na internetových stránkách ČLK.

Dále se nabízí možnost řešit spor soudní cestou. Než však přistoupíte k podání žaloby, doporučili bychom Vám pokusit se vyřešit spor s nemocnicí mimosoudně. Zkuste se obrátit na vedení nemocnice a domluvit se na případném mimosoudním vyrovnání újmy, která Vám vznikla. Vhodné by bylo nemocnici prokázat, že k pochybení ze strany jejich zaměstnance skutečně došlo, k tomu Vám může posloužit právě stanovisko ČLK. Až v případě neúspěchu můžete zvolit soudní cestu. A to v podobě žaloby občanskoprávní na náhradu majetkové (ušlý výdělek z důvodu delší rekonvalescence) i nemajetkové újmy (zejména bolestné a snížení společenského uplatnění). Soudní řešení sporu je však finančně i časově poměrně náročné a je vhodné obrátit se na právníka specializujícího se právě na tuto oblast práva - můžete si vybrat ze seznamu např. zde.

Více o soudním řešení sporů můžete dohledat na našich internetových stránkách - zde

Závěrem ještě shrneme nabízený postup. Nejprve je vhodné podat výše uvedené stížnosti na zdravotnický personál a lékaře k vedení nemocnice a poté k jejímu zřizovateli. Pokud jde o pochybení lékaře pak také na Českou lékařskou komoru. Rozhodnete-li se žádat po nemocnici také finanční kompenzaci za vzniklou majetkovou i nemajetkovou újmu, zkuste se nejdříve domluvit s nemocnicí na mimosoudním vyrovnání. V případě neúspěchu je pak možné spor řešit soudní cestou - formou občanskoprávní žaloby na náhradu újmy. V takovém případě však doporučujeme obrátit se na právníka, který se oblastí zdravotnického práva zabývá. 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

 

30.1.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS