Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Zabavení potravinových doplňků v nemocnici

Mému těžce nemocnému manželovi zabavili rostlinné podpůrné prostředky a potravinové doplňky v nemocnici-FN Brno. Mají na něco takového právo? Ani po mojí telefonické intervenci mu je nevrátili. Exituje nějaká právní norma, která umožňuje lékařům zakázat pacientovi užívat bylinné výtažky nebo např. zinkové tabletky?

Helča

Odpověď:

Dobrý den,

každé zabavení věcí pacienta lze vnímat jako zásah do jeho soukromí a důstojnosti zaručené mu jak Listinou základních práv a svobod, tak § 28 odst. 3 písm. a) zákona o zdravotních službách, každý takový zásah proto musí být řádně zdůvodněn.

Dále podle § 28 odst. 3 písm. k) zákona o zdravotních službách, musí být každý zásah do práv pacienta co nejméně omezující, z čehož pro nás plyne, že pokud může být požadovaného výsledku dosaženo méně omezujícím přístupem, má být takovýto přístup upřednostněn před více omezujícím.

Pokud tedy nemocnice odebrala Vašemu manželovi potravinové doplňky, měla svůj postup zdůvodnit, a tento postup měl být co nejméně omezujícím. Možným zdůvodněním odebrání potravinových doplňků, které nás napadá je např.:

- povinnost pacienta neužívat v průběhu hospitalizace alkohol, který může být součástí rostlinných výtažků, tato povinnost je pacientovi uložena § 41 odst. 1. písm. e) zákona o zdravotních službách.

- povinnost pacienta dodržovat individuální léčebný plán, se kterým dříve vyslovil souhlas, přičemž součástí takového plánu může být povinnost užívat pouze potraviny stanovené lékařem, z důvodu kontroly stravy pacienta. Povinnost dodržovat léčebný plán je pacientovi uložena § 41 odst. 1. písm. a) zákona o zdravotních službách.

Pokud nemocnice svůj postup nezdůvodnila, nejedná v souladu se zákonem a je povinna Vašemu manželovi věci vydat zpět. Vydání svých věcí se Váš manžel může domáhat, i pokud nemocnice svůj postup zdůvodnila, stejně tak může nadále užívat potravinové doplňky podle své vůle. Nicméně jednání v rozporu s odůvodněnými požadavky nemocnice vystavuje Vašeho manžela riziku, že nemocnice toto chování bude vnímat jako odmítnutí poskytování součinnosti s léčbou a ukonči jeho hospitalizaci (viz § 48 odst. 2 písm. e) zákona o zdravotních službách), nicméně toto ukončení hospitalizace nepřichází v úvahu, pokud by jím došlo k ohrožení života pacienta.

S pozdravy,
Vaše Férová nemocnice.

7.9.2015

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS