Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Ve zdravotnické dokumentaci chybí záznam o rentgenu důležitý pro soud

Dobrý den,

v nemocnici chybí záznam proč se mi dělalo RTG, které je důležité pro soud skrz pracovní úraz. Za ten úraz jsem zaplatil už skoro vším, čím se dalo.

Děkuji moc za odpověď a pomoc při řešení mé zoufalé životní situace. 


Odpověď:

Dobrý den,

jádrem Vašeho problému je otázka řádného vedení zdravotnické dokumentace o pacientovi. S ohledem na Vámi uvedené informace uvádíme obecnou právní úpravu vedení zdravotnické dokumentace. Zároveň uvádíme podstatné informace týkající se medicínskoprávních sporů a jejich dokazování, které se na Váš případ pravděpodobně vztahují.

Obecná úprava vedení zdravotnické dokumentace

Ze zákona o zdravotních službách (§ 53) vyplývá zákonná povinnost lékaře vést zdravotnickou dokumentaci, tedy soubor informací o konkrétním pacientovi. Ta musí být vedena průkazně, pravdivě, čitelně a musí být pravidelně doplňována (§ 54 odst. 2).  Právní úprava je dále upřesněna vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, která uvádí informace, které musí být ve zdravotnické dokumentaci obsaženy. 

Medicínskoprávní spory a důkazní břemeno

Obecná zásada civilního soudního řízení říká, že ten, kdo jiného žaluje, musí na podporu svých tvrzení soudu předložit důkazy. Jinými slovy řečeno - důkazní břemeno leží na žalobci. Tuto zásadu lze ovšem prolomit ve specifické oblasti soudních řízení, jimiž jsou právě spory mezi pacienty a nemocnicemi. Ústavní soud ČR ve svém nálezu sp. zn. IV. ÚS 14/17 (dostupný zde) ze dne 9. 5. 2018 dovodil a konstatoval následující:

  • Bod 42: Obecné pravidlo o rozložení důkazního břemene lze v odůvodněných případech modifikovat (…). Nejvyšší soud dodal, že nemodifikování pravidla o rozložení důkazního břemene by v konečném důsledku vedlo k rozporu se zásadou, že „nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu“."
  • Bod 55:Teprve v situaci, kdy postup dle § 129 odst. 2 o. s. ř. nepřichází v úvahu z důvodu, že předmětná zdravotnická dokumentace buďto v rozporu s právními povinnostmi škůdce (nemocnice) nebyla pořízena vůbec, anebo ji (opět v rozporu se svými právními povinnostmi) tento neuchoval či "ztratil", je ústavně aprobovatelné, aby obecný soud přistoupil k možnosti ultima ratio spočívající v obrácení důkazního břemena ohledně skutečností, které měly být na základě zdravotnické dokumentace objasněny.

Neprávnickým jazykem to znamená, že pokud vy k prokázání svého tvrzení potřebujete informaci, která má být uvedena ve Vaší zdravotnické dokumentaci, tak se uplatní následující postup:

  1. Nemocnice musí splnit svou zákonnou povinnost dle § 129 odst. 2 o.s.ř. a soudu vydat důkaz (zdravotnickou dokumentaci se záznamem o RTG), který má, resp. má mít u sebe. 
     
  2. Pokud tak neučiní, tak nastupuje právě zmíněná situace obrácení důkazního břemene, a to ohledně skutečností, které měly být z obsahu zdravotnické dokumentace prokázány. Tudíž to, proč Vám bylo RTG provedeno a nebyl o tom učiněn záznam do zdravotnické dokumentace, nemusíte prokazovat Vy, ale nemocnice, protože ta má zákonnou povinnost vést (průkazně, pravdivě a čitelně) Vaší zdravotnickou dokumentaci.

Rovněž lze doplnit, že v medicínskoprávních sporech konstatoval Evropský soud pro lidská práva, že „zamezení přístupu pacienta ke zdravotnické dokumentaci vytváří nerovnost zbraní, kterou je soud povinen vyrovnat, a nedojde-li k tomu, je porušeno pacientovo právo na spravedlivý proces.“. Rozhodnutí naleznete zde

S ohledem na složitost problematiky doporučujeme obrátit se na advokáta specializujícího se na zdravotnické právo. Doporučujeme advokátku Zuzanu Candigliota, která spolupracuje s Ligou lidských práv a projektem Férová nemocnice. Seznam všech advokátů naleznete zde.

 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice.

4.7.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS