Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Úmrtí dítěte

Dobrý den, je možné podat žalobu na lékaře, kvůli kterému jsem přišla o dvě děti? Dcera mi zemřela v březnu 2012. Děkuji za odpověď.

viki2010

Odpověď:

Dobrý den,

váš dotaz neobsahuje žádné konkrétní informace, proto vám můžeme poskytnout jen velmi obecnou odpověď. Obecně se k náhradám újmy způsobeným pochybením lékaře vyjadřujeme zde.

Náhrady nemajetkové újmy je možné se domáhat kdykoli, avšak nárok na její přiznání ovšem běží jen do uplynutí tzv. promlčecí lhůty. Pokud by po jejím uplynutí druhá strana sporu namítla promlčení (což lze očekávat), soud by nárok na náhradu nepřiznal. Vymáhání po uplynutí promlčecí lhůty vám tedy doporučujeme důkladně zvážit, neboť naděje na úspěch ve sporu je malá a naopak vám mohou vzniknout značné náklady na právní zastupování.

Uvádíte, že vaše dcera zemřela v březnu 2012. Na případ se tedy vztahují promlčecí lhůty podle již neúčinného občanského zákoníku. Ten stanovuje promlčecí dobu při náhradě újmy na 2 roky od okamžiku, kdy mohlo být právo uplatněno poprvé (od okamžiku, kdy se poškozený dozvěděl o vzniklé škodě a o tom, kdo za ni odpovídá). Tato lhůta tedy již tedy uplynula.

Pokud byste se však rozhodla podnikat v této věci další kroky, lze v takto závažném případě očekávat, že se případ nepodaří vyřešit mimosoudně a bude nutné podat žalobu k soudu. V každém případě bychom vám doporučili obrátit se na advokáta se znalostmi medicínského práva. S ním můžete svůj případ konzultovat, zvážit vaše možnosti a rozhodnout se, jak dál postupovat. Advokáta si můžete vybrat v seznamu vedeném Českou advokátní komorou.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

23.9.2015

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS