Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Trestní oznámení za použití metody Exprese plodu dle Kristellera

Mohu prodat trestní oznámení na lékařku a porodní asistentku za použití zakázané metody, kterou na mě použili během porodu. Jednalo se o tzv. naléhání na břicho Exprese plodu dle Kristellera. Mám svědka (manžela) Děkuji

Monika

Odpověď:

Dobrý den, 

V úvodu nám dovolte omluvit se za zpoždění s naší odpovědí, toto zpoždění bylo způsobeno velkou vytížeností naší poradny. Doufáme, že naše odpověď pro Vás bude i tak užitečná.

Expresse plodu dle Kristellera je považována za postup non lege artis, tzn. postup, který není v souladu s příslušnými profesními povinnostmi a standardy. Vzhledem k tomu, že jsme pouze právní poradnou, můžeme Vám poradit, jak se proti zvolenému postupu bránit, nemůžeme však tento zákrok posoudit z medicínského hlediska. Budete se tedy muset obrátit také na nezávislého odborníka specializujícího se na danou oblast medicíny, který posoudí, zda se skutečně jednalo o použití popisované metody, a tedy o postup non lege artis

Podání trestního oznámení bývá v případě řešení sporů s lékaři a zdravotnickým personálem až krajním řešením. Použití zakázané metody při porodu samo o sobě není trestním zákoníkem definováno jako trestný čin. Dalo by se však uvažovat o trestném činu ublížení na zdraví - §146 trestního zákoníku, případně o pokusu o spáchání tohoto trestného činu. Za předpokladu, že by byly naplněny znaky tohoto trestného činu uvedené v trestním zákoníku. 

Předtím než se rozhodnete podat trestní oznámení, doporučili bychom Vám pokusit se spor řešit podáním stížnosti. Ze zákona o zdravotních službách můžete podat stížnost na poskytování zdravotních služeb. Ta se podává poskytovateli, proti němuž směřuje (ve Vašem případě tedy k vedení nemocnice). Pokud byste s vyřízením podané stížnosti nesouhlasila, můžete se jako další krok obrátit se stížností na příslušný správní orgán. Tím je orgán udělující poskytovatelům oprávnění k poskytování zdravotních služeb (v případě nemocnic se nejčastěji jedná o příslušný krajský úřad). Více informací o podávání stížnosti naleznete na našich internetových stránkách zde.

Pokud se jedná o pochybení ze strany lékaře, můžete se obrátit také na Českou lékařskou komoru (dále jen ČLK). Možnost podání stížnosti k ČLK je však časově omezena, je proto nutné ji podat do 1 roku od spáchaného provinění. Více informací se dočtete na internetových stránkách ČLK.

Dále se nabízí řešit spor soudní cestou. Než však přistoupíte k podání žaloby, doporučili bychom Vám pokusit se vyřešit spor s nemocnicí mimosoudně. Zkuste se obrátit na vedení nemocnice a domluvit se na případném mimosoudním vyrovnání újmy, která Vám v souvislosti s použitím této metody vznikla. Až v případě neúspěchu doporučujeme zvolit soudní cestu. A to v podobě žaloby občanskoprávní na náhradu nemajetkové újmy. Soudní řešení sporu je však finančně i časově poměrně náročné a je vhodné obrátit se na právníka specializujícího se právě na tuto oblast práva – můžete si vybrat ze seznamu např. zde 

Shrnutí: Nejprve bychom Vám doporučili obrátit se na odborníka specializujícího se na danou oblast medicíny, aby posoudil, zda se skutečně ve Vašem případě jednalo o postup non lege artis. Následně doporučujeme podat výše uvedené stížnosti. Případně řešit spor podáním občanskoprávních žaloby na náhradu vzniklé nemajetkové újmy. Až v případě, že by tento postup nevedl k vyřešení situace, bylo by možné uvažovat o podání trestního oznámení. Pro dovození trestněprávní odpovědnosti je však potřeba naplnit znaky některého z trestných činů. Tím by mohl být trestný čin ublížení na zdraví.    

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice. 

21.2.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS