Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Stížnost na postup ošetřujících lékařů

Dobrý večer, mám dotaz týkající se pochybností o zavinění úmrtí mé matky. Včera jsem napsala stížnost na nemocnici, její znění zasílám: Dobrý den, ráda bych požádala o prošetření mé stížnosti. Jedná se o pacientku, kterou k Vám přivezla záchranná služba včera 23.3.2010 okolo 18 hodiny na neurologickou kliniku vaši nemocnice. Každou hodinu volal můj otec, aby mu někdo sdělil nějaké podrobnosti k tomuto případu. Až ve 22 hodin mu sdělil MUDr. ***, že matka prodělala malou mozkovou příhodu, a že podstoupila CT hlavy a další vyšetření. Otci byla podána informace, že veškeré hygienické potřeby má přinést během dnešního rána. V časných ranních hodinách měl otec telefonát, kde mu sdělili, že paní *** ráno zemřela. Přijela jsem do nemocnice ještě se svým bratrem, kde nám předali její věci a vystavili potvrzení o úmrtí. Pan MUDr. *** již neměl službu, a informace nám předala jeho kolegyně, která službu nastoupila ráno. Bohužel v tom šoku jsem se nezeptala na jméno paní doktorky. Byla jsem velmi překvapená, že moje maminka neležela na JIPu, protože prodělala ne jen mozkovou příhodu, ale měla nemocné srdce (tuto informaci podával můj otec při odjezdu sanity, vč. informací o užívaných lécích)! Paní doktorka se zmínila o příčině takové, že matka měla velmi nemocné a opotřebené srdíčko, a zřejmě zemřela ve spánku. Nezlobte se na mě, ale tato informace je velmi nedostačující a rozhodně se s ní nehodláme spokojit. Ano, matka trpěla od narození nedomykavostí jedné srdeční chlopně a právě proto si myslím, že rozhodně po mozkové příhodě měla být umístěna na jednotku intenzivní péče a neustále pod přístroji a lékařským dohledem! Prosím o prošetření tohoto, nebojím se použít slovo "zbytečného" úmrtí, které mne připravilo o matku (v 66 letech) a mého otce o drahocennou manželku! Velice děkuji za rychlé podání písemného vyjádření. Zatím mi bohužel nikdo z "etické komise" neodpověděl. Prosím o radu, jak mám dále postupovat v této záležitosti a zda-li v tomto případě mohu podat na nemocnici žalobu. Opravdu si myslím, že smrt mojí matky zavinili lékaři, resp. jejich nezodpovědné chování! Předem Vám děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

pokud Vašemu dotazu rozumíme správně, obrátila jste se s Vaší stížností na etickou komisi nemocnice, což pravděpodobně bude orgán zřízený vedením nemocnice, který vyřizuje stížnosti na postup zdravotnického personálu. Doporučujeme Vám ještě počkat na jejich vyjádření. Pokud se jej v přiměřené době (zhruba 30 dnů) nedočkáte nebo s jejich vysvětlením (případnou omluvou) nebudete spokojena, můžete ještě zvážit podání stížnosti k registrovateli nebo k České lékařské komoře. K tomu právní zastoupení není nutné. Informace o podávání stížností naleznete zde. Podání stížností je výhodné i z toho důvodu, že Vám napoví, jaké šance byste měla u případného soudního sporu. O stížnostech totiž obvykle rozhoduje komise složená z odborníků – lékařů, kteří posoudí, zda mohlo dojít k zanedbání péče či k jinému pochybení lékařů.

Ze zákona máte po smrti matky také nárok na nahlédnutí do veškeré zdravotnické dokumentace a pořizování výpisů, opisů a kopií, pokud to Vaše matka za svého života nezakázala. Dokumentaci můžete konzultovat s nezávislým lékařem, který posoudí zda skutečně mohlo dojít k pochybení ze strany ošetřujícího lékaře a můžete ji předat také soudnímu znalci, kterého bude nejspíš nutné oslovit, pokud se rozhodnete jít soudní cestou.

Pokud z výsledků šetření Českou lékařskou komorou či z konzultace s nezávislým lékařem bude patrno, že došlo k pochybení na straně nemocnice, můžete ještě před podáním žaloby, požádat o náhradu níže zmíněné škody přímo nemocnici s odvoláním se na závěry komise České lékařské komory či nezávislého lékaře. Vždy ale záleží na přístupu konkrétní nemocnice, zda bude vstřícná k mimosoudnímu řešení.

Pokud by mimosoudní řešení nebylo úspěšné, je můžete se obrátit na soud v občanskoprávním řízení a podat žalobu o náhradu nákladů spojených s pohřbem (pokud nebyly uhrazeny pohřebným poskytnutým podle zákona o státní sociální podpoře). Taky můžete žalovat nárok na úhradu škody způsobené usmrcením ve výši 240 000Kč. V neposlední řadě pak na Vás přecházejí po smrti matky její osobnostní práva a můžete se soudně domáhat omluvy a případně i finančního zadostiučinění žalobou na ochranu osobnosti. Je však třeba se připravit na to, že soudní spory bývají zdlouhavé a finančně i psychicky náročné.

Jestliže budete zvažovat podání žaloby, pak opravdu doporučujeme konzultovat postup s advokátem, který má zkušenosti se zdravotnickým právem. Takového advokáta v blízkosti Vašeho bydliště naleznete například na  stránkách České advokátní komory.

Vaše Férová nemocnice

25.3.2010

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS