Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Stiznost na nemocnici

Dobrý den,

2. října jsem byl na operaci. Jezdím jako řidič městské hromadné dopravy a na zadku se mi začala dělat boule. Prý je to jeepovská nemoc. Dlouho jsem s tím měl problémy. Tak jsem šel na operaci. Místo pár centimetrů mám na zadku 16 cm dlouhou jizvu. Doktor mi řekl, že se zkoušela nová metoda plastiky, ale na tu se mě nikdo neptal, jestli ji můžou udělat. Ještě si to doktor na chirurgii fotil, měsíc po operaci mám ještě větší problém než před ní. V místě jizvy mám pořád otevřenou 4 milimetry velkou dírku, která krvácí. Doktoři říkají, že se operace nepovedla a že půjdu na další. Dohromady jsem byl kvůli jejich zpackané operaci půl roku a teď co s tím. Jestli se mám někde nechat přezkoumat nějakým doktorem a pak to řešit přes právníka?


Děkuji za odpověď

Popajos

Odpověď:

Dobrý den, 

Váš dotaz směřuje na řešení sporu se zdravotnickým zařízením po vadně provedené operaci. Jak správně uvádíte, nejlepším řešením bude, pokud necháte Vaši zdravotnickou dokumentaci přezkoumat jiným lékařem, jak popisujeme níže.

Co se týče toho skutečnosti, že s Vámi nikdo neprokonzultoval užití jiné metody plastiky, jedná se o porušení zákona o zdravotních službách. Dle § 28 odst. 1 zákona o zdravotních službách Vám totiž mohou být zdravotní služby poskytnuty jen s Vaším svobodným a informovaným souhlasem. Informovaný souhlas je definován v § 34 odst. 1 b), který odkazuje na § 31 zákona o zdravotních službách.

Nemůžeme posoudit, zda došlo ze strany Vašich lékařů během operace k pochybení. Celý průběh operace však bývá zaznamenáván do zdravotnické dokumentace, která může později sloužit k posouzení toho, zda operace proběhla standardním způsobem a bez pochybení lékaře. Proto Vám jako první krok doporučujeme vyžádání této zdravotnické dokumentace a tuto konzultovat s revizním lékařem. Takto si můžete udělat představu o tom, zda k nějakému pochybení během operace skutečně došlo. 

V případě, že ve Vašem případě došlo k pochybení při provádění operace, máte možnost podat proti Vašemu ošetřujícímu lékaři stížnost. Tato stížnost je upravena v § 93 a násl. zákona o zdravotnických službách a podává se poskytovateli, proti kterému směřuje tedy Vašemu lékaři nebo např. řediteli nemocnice. Poskytovatel má pak povinnost tuto stížnost vyřídit do 30 dnů od jejího obdržení (tato lhůta může být prodloužena o dalších 30 dnů).  Stížnost nesmí být anonymní a je třeba, aby obsahovala dostatek informací k posouzení Vašeho případu. Pokud byste nesouhlasil s tím, jak byla Vaše stížnost vyřízena, máte možnost ji znovu podat ke správnímu orgánu. Ten má pak povinnost ji vyřídit 

- do 30 dnů ode dne jejího obdržení (může být prodlouženo o dalších 30 dnů)

- do 90 dnů ode dne jejího obdržení, jestliže jde o stížnost, k jejímuž vyřízení je třeba ustavit nezávislého odborníka (může být prodlouženo o 60 dnů)

- do 120 dnů ode dne jejího obdržení, jestliže jde o stížnost, k jejímuž vyřízení je třeba ustavit nezávislou odbornou komisi (může být prodlouženo o 60 dnů)

Více informací o podávání stížností naleznete zde.

Kromě stížnosti máte také právo domáhat se na zdravotnickém zařízení náhrady nemajetkové újmy na zdraví dle občanského zákoníku. Nárok na odškodnění újmy musíte uplatnit do tří let od okamžiku, kdy jste se o újmě dozvěděl, tedy od chvíle, kdy jste zjistil všechny konečné následky, na základě kterých, můžete vyčíslit skutečnou výši škody. Ve vašem případě tehdy, až Vám lékař sdělí konečné zdravotní následky, pokud jsou v příčinné souvislosti s operací a případným nesprávným postupem. 

Takový nárok je možné uplatňovat i mimosoudní cestou a situaci vyřešit přímo s Vaším lékařem či nemocnicí, což je řešení levnější a rychlejší. V případě, že by se Vám nepodařilo takto se domoci svého práva, pak můžete situaci řešit v rámci soudního sporu. V takovém případě Vám doporučujeme obrátit se na advokáta, který Vám pomůže s formulací žaloby i v řízení před soudem. 

Pokud se rozhodnete podat na Vašeho lékaře stížnost, stále máte možnost obránit se na soud, oba tyto prostředky můžete použít paralelně, použití jednoho tedy nevylučuje možnost použití druhého. 

S pozdravem 

Vaše Férová nemocnice

21.3.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS