Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Stížnost na lékaře

Dobrý den,


chtěla jsem se zeptat, jestli podání stížnosti formou emailu má stejnou váhu jako písemná stížnost, jestli musí na ní příjemce stížnosti reagovat ve stejné lhůtě jako na písemnou a zda-li vůbec....


Jestli si může stěžovat člověk, který je uveden jako kontaktní osoba osoby které se stížnost týká, ale není to přímý příbuzný např. vztah teta-neteř...


Jak si stěžovat a docílit změnu zdravotnického zařízení, ve kterém je člověk hospitalizován a jestli se musí člověk nejdříve spojit se zdravotnickým zařízením, kam by měl být následně pacient převezen ,jestli ho vůbec přijme? Když to například nebude v rámci bydliště pacienta nebo regionu. Co člověk musí udělat pro to, aby byl pacient převezen jinam?


Děkuji za informaci.S přáním hezkého dne


Odpověď:

Dobrý den, 

podání stížnosti je postupem, který doporučujeme až po předcházející snaze vyřešit problém/ konflikt/ případné nedorozumění mírnější cestou - například osobní konzultací či debatou s poskytovatelem zdravotních služeb (tedy přímo ošetřujícím lékařem/ jinými zdravotníky nebo s jejich nadřízeným). 

Pokud by tento postup nevynesl požadovaný výsledek, je dle zákona o zdravotních službách možné podat stížnost (online naleznete například zde) - tato stížnost se primárně podává k poskytovateli zdravotních služeb (tedy například nemocnici). Stížnost je možné zaslat poštou, elektronicky, faxem i ústně, ale doporučujeme písemnou formu. Poskytovatel má ze zákona povinnost se ke stížnosti vyjádřit do 30 dnů od jejího obdržení.

Stížnost může dle zákona místo pacienta podat kontaktní osoba jako osoba blízká - za tuto osobu se považuje příbuzný v řadě přímé (matka - dcera), sourozenec, manžel nebo partner, ale i osoba sešvagřená, či osoba, která s pacientem dlouhodobě žije v jedné domácnosti - tak to vyplývá z ustanovení § 22 občanského zákoníku (online naleznete například zde).

Pacient/ pojištěnec má dle zákona o veřejném zdravotním pojištění právo změnit poskytovatele zdravotních služeb jednou za 3 měsíce (jedná se o § 11 - online naleznete například zde). Podmínkou je, aby byl poskytovatel smluvním partnerem pacientovy zdravotní pojišťovny. Místo trvalého bydliště pacienta zde není rozhodující.

Nový poskytovatel zdravotních služeb by Vás měl přijmou do své péče téměř vždy - výjimkou jsou případy, kdy nemůže přijmou nové pacienty z kapacitních důvodů apod. Co se týče nutnosti domluvit si takového poskytovatele předem, je to pravděpodobně vhodné, neboť je tak lépe zajištěna návaznost poskytované péče. 

Zdravotní dokumentace zůstává u původního poskytovatele zdravotních služeb, ale je možné požádat o její kopii (zde je vzorová žádost, které můžete využít) nebo si přímo z dokumentace vytvořit záznamy pomocí fotoaparátu apod.

Převoz pacienta na jeho žádost do jiného zdravotnického zařízení závisí na zdravotním stavu pacienta - pokud se například ošetřující lékař domnívá, že to zdravotní stav pacienta nedovoluje, v podstatě jedinou možností je podepsat tzv. negativní revers - s podepsáním ovšem přechází odpovědnost za stav pacienta celkově na něj (to se týká i zajištění převozu).

S pozdravem, 

Vaše Férová nemocnice

 

18.5.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS