Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Stížnost

Dobrý den,

potřebuji poradit kam poslat stížnost na doktora a zdravotní sestry. Moje maminka ležela na léčebně dlouhodobě nemocných po mozkové mrtvici. Když jsem se zeptala primáře na zdravotní stav maminky, tak mě řekl ze má máma tak poničené cévy, že jí to stejnak znovu "křapne" a já jsem se ho zeptala jestli s mámou cvičí, tak mě řekl že máma nespolupracuje a že jí svaly stejnak ztuhnou.

A zdravotní sestry, když jsem za nimi přišla, jestli mámě vymazávají pusu, že se jí to v puse celý loupe, tak mně sestra odpověděla, že máma ji hovínka, tak prý se jí pusa loupe z toho chodila jsem za nimi tři dny kvůly tomu.

Během deseti dní měla máma na noze proleženiny stejně tak na zádech. Když jsem chtela mluvit s doktorem, tak sestra na mě křičela. Máma měla zaschlé hovínka na sobě dva dny. Mamu sem si měla brát po 25. 1. domů. Když jsem tam byla 24. 1., tak jsem za ní přisla, byly u mámy tři sestry a dávaly jí kapačku, tak mě sestra poslala ať jdu pryč, že prý má zvyšenou teplotu a já jsem se ptala sestry, co se děje, tak mě nic neřekly máma byla celá ledova. A ráno když jsem volala jak na tom máma je, tak mně řekli že v noci zemřela.

Když tam šel bratr pro věci a nadával vrchní sestře, tak mu jen odpověděla že se neda nic dělat, že přes noc umřeli tři. Chtěla bych dát na ně stížnost za neochotu a chováni k lidem a nevím na koho se mam obratit.

Renata

Odpověď:

Dobrý den,

je nám líto osudu Vaší matky, nicméně z pozice právníků nedokážeme posoudit, zda v konkrétním případě došlo k zanedbání péče či nikoliv. Z Vašeho dotazu na nás postup nemocnice nepůsobí správně jak po profesionální, tak morální stránce.

Doporučujeme Vám pořídit si kopii ze zdravotnické dokumenatace po Vaší matce, pořízení kopií Vám jako pozůstalým nemocnice musí umožnit a pokud si kopie pořídíte na místě vlastními prostředky, nemůže po Vá vyžadovat žádnou úhradu. Nicméně originály zdravotnické dokumentace vždy zůstávjaí u poskytovatele zdravotních služeb.

Pokud jste přesvědčena, že lékaři na oddělení pochybili, máte právo podat stížnost k primáři daného oddělení, popř. k vedení nemocnice (řediteli), které je povinno se Vaší stížností zabývat a do 60 dnů Vám vydat své stanovisko. Vzory stížností jsou k dispozici na stránkách Férové nemocnice. Pokud vedení nemocnice přizná pochybení, můžete se dále dohodnout na odškodnění.

Pokud projednání stížnosti nepovede k přijatelnému řešení, můžete se pokusit dosáhnout zadostiučinění soudní cesto. V takovém případě Vám ovšem doporučujeme obrátit se na advokáta, který se zabývá medicínským právem, a připravit se na to, že případné soudní řízení bývá zdlouhavé, složité a nákladné. V případě úspěchu, kdy by se Vám podařilo prokázat zavinění personálu na smrti Vaší matky, získala byste odškodnění. V případném soudním řízení v němž by se soudní znalec z oboru lékařství vyjádřoval k tomu, zda lékaři porušili nějakou svoji povinnost nebo profesní standardy. Ten na základě zdravotnické dokumentace po Vaší matce by byla zhodnoceny kroky personálu a určeno, zda zdravotníci z hlediska profesních standardů pochybili, či nikoliv.

V extrémních případech se lékaři neposkytnutím řádné zdravotní péče a pomoci mohou dopustit až trestného činu. V takovém případě by bylo možné obrátit se na Policii ČR a podat trestní oznámení.

Pokud máte podezření na pochybení ze strany konkrétního lékaře, pak se můžete se stížností obrátit na Českou lékařskou komoru, která věc projedná a případně rozhodne o sankci pro daného lékaře. Tou může být až vyloučení z lékařské komory.

Odkazujeme rovněž na již zodpovězené dotazy v poradně, které řeší situaci, kdy má pacient (popř. rodinní příslušníci) podezření na zanedbání péče – např. Mozková mrtvice po operaci, Zhoršení zdravotního stavu po chemoterapii, Poškození mozku po narkóze, Postup při nesprávné léčbě, Šance na úspěch při žádosti o odškodnění.

Vaše Férová nemocnice

6.3.2016

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS