Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Špatně provedený zákrok

Dobrý den, Zubní lékařka mi udělala korunku tak, že se netrefila čepem do kanálku, ale mimo něj. Přišla jsem na to až po delší době - 4 letech, na retgnenu je to zřetelně vidět,zub se viklá,je tam trvalý zánět.Jediné řešení je zub vytrhnout a další korunka už není možná, pouze můstek nebo implantát, nejméně však za 10 000 Kč.Domnívám se, že bych měla být finančně odškodněna za chybný zákrok, který byl navíc zaplacen, zub i kost jsou zničené a je to spojeno s dalšími velmi vysokými náklady. Děkuji.Lenka Kozderková

flautolenka

Odpověď:

Dobrý den, 

od zákroku uplynuly 4 roky. Nárok na náhradu škody na zdraví se promlčí za 3 roky ode dne, kdy se poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá. Tyto dvě podmínky musí být splněny obě zároveň, aby promlčecí doba mohla začít běžet. Promlčecí doba znamená, že v této době je možné právo uplatnit u soudu, aby mohlo být úspěšně vymáháno. Pokud nárok uplatníte po uplynutí promlčecí doby, druhá strana může namítnout promlčení a právo Vám nemůže být přiznáno a stane se nevymahatelným.

Ve Vašem případě tedy jde o to, kdy jste zjistila, že máte poškozený zub (viklá se a je v něm trvalý zánět), a kdy to, že za to může Vaše stomatoložka na základě chybného umístění čepu.

Pokud by to tedy bylo do 3 let, máte několik možností jak nesprávný postup zubařky řešit.

První možností je podání stížnosti, která se podává poskytovateli zdravotních služeb. Ve Vašem případě tedy buď zubařce samotné, pokud má soukromou praxi, nebo jejímu zaměstnavateli. Ve stížnosti je třeba popsat skutkový stav, uvést v čem spatřujete neodborné jednání, jaké jsou následky tohoto jednání a co po ní požadujete. K podání stížnosti můžete využít vzor, který je ke stažení na našich webových stránkách. Poskytovatel zdravotních služeb je povinen stížnost vyřídit do 30 dnů.

​V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti lze následně podat stížnost správnímu orgánu, který poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Tím je zpravidla krajský úřad, v jehož obvodu se nachází poskytovatel.  V tomto případě uveďte všechny důvody, proč nesouhlasíte s vyřízením stížnosti. Správní orgán daný případ řádně prošetří a pokud zjistí pochybení při poskytování zdravotních služeb, může uložit nápravné opatření s lhůtou k jejímu splnění.

Pokud byste nebyla úspěšná, další možností je mimosoudní řešení sporu formou mediace, či obrátit se na soud. V tomto případě Vám však doporučujeme nechat se zastoupit advokátem, který se specializuje na zdravotnické právo. Vyhledat si jej můžete zde.

S pozdravem

Vaše Férová nemocnice

 

5.4.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS