Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Špatně ošetřný zub

Dobrý den,

chtěla bych podat stížnost na svou zubařku. Zubařku jsem navštívila 6. dubna. Požadovala jsem vyměnit uvolněnou plombu na pětce vpravo nahoře. Lékařka mi ale řekla, že mi musí zub umrtvit a vyčistit zubní kanálky v ceně 2030 kč. Já však se zubem žádné závažné problémy nepociťovala a zdálo se mi to trochu přehnané, ale řekla jsem si: "no budiž, je to doktorka". Kanálky byly vyčištěny a zub provizorně uzavřen. Zaplatila jsem požadovanou částku a najednou jsem byla upozorněna že příště zaplatím dalších 2420 Kč. To už jsem nesouhlasila, ale na příští návštěvu jsem hloupě přišla. Bylo to 11. dubna. Zubařka mi řekla, že mi zub zaplombuje, ale aby odvrtala provizorní plombu, že mi na zub musí dát korunku, protože je slabý. A to jsem si řekla dost!. Okamžitě jsem se zvedla z křesla a opustila ordinaci i z rozvrtaným zubem a teď nevím, co mám dělat. Nikde mě nechtějí vzít a ani už nemám k nikomu důvěru. Nemám peníze, musela bych se zadlužit. Připadám si poškozená a zneužitá, protože mi někdo udělá problém a pak chce peníze na jeho vyřešení. Jsem z toho hrozně nešťastná! Nikdy jsem žádnou stížnost nepsala, ale toto je moc, obzvlášť když je to lékařka, trocha morálky by neuškodilo. Jak už jsem psala, nikdy jsem žádnou stížnost nepsala a chtěla bych Vás tímto poprosit o pomoc.


Děkuji za odpověď

Růžena

Odpověď:

Dobrý den,

na Vaši zubařku můžete podat stížnost přímo k poskytovateli zdravotních služeb, tzn. přímo zubařce (příslušná ustanovení zákona o zdravotních službách najdete zde). Na stížnost žádné zvláštní zákonné formální požadavky kladeny nejsou. Stížnost nesmí být anonymní a měla by obsahovat dostatek informací pro její vyřízení příslušným orgánem. To znamená, že můžete ve stížnosti popsat Vaše výhrady, tak jste je popsala ve svém dotazuZubařka, případně její nadřízený má následně povinnost navrhnout ústní projednání a zpravidla do 30 dnů vyřídit tuto stížnost. Na ústním projednání Vám doporučujeme seznámit Vaši zubařku s výhradami a ideálně i se zjištěními nového ošetřujícího zubaře (vhodné bude předložit jí zdravotnickou dokumentaci), který by její pochybení potvrdil. Dále jí můžete navrhnout dobrovolné plnění škody, kterou Vám způsobila.

Pro snadnější prokazování pochybení Vaší zubařky je vyjádření jiného zubaře vhodné. Jiní poskytovatelé zdravotní péče v oboru zubního lékařství by Vás neměli odmítat jen tak, jak uvádíte. Pro odmítnutí přijetí pacienta do péče platí přísné zákonné požadavky, např. kapacitní důvody nebo absence smlouvy s pojišťovnou pacienta.

Jestliže stížností u poskytovatele neuspějete, máte možnost podat stížnost ke správnímu orgánu, který udělil zubařce oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Správním orgánem je typicky krajský úřad, v jehož obvodu zubařka působí. Stížnost můžete podat i na Českou stomatologickou komoru (více o stížnostech naleznete zde). Pokud byste ani tady nebyla úspěšná, další možností je mimosoudní řešení sporu formou mediace.

Nepovede-li tato cesta k nápravě, můžete se náhrady škody a vzniklé nemajetkové újmy domáhat soudní cestou, kde budete muset prokázat, že zubařka pochybila a porušila svoji povinnost poskytovat Vám zdravotní péči na náležité odborné úrovni. Toto posouzení bude muset provést jiný lékař. V takovém případě Vám doporučujeme nejdříve konzultovat Vaši situaci s právníkem, který se zaměřuje na zdravotnické právo. Seznam naleznete například na stránkách České advokátní komory - vyhledavac.cak.cz (zde).

Podobné dotazy jsme řešili již např. zde a zde.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

7.12.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS