Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Špatná diagnostika

Dobrý den, babička 69 let si zavolala záchranku, protože nemohla dobře dýchat (má problémy s plícemi už delší dobu), nastydla se a proto tak. Jenže v nemocnici jí dali jen kyslíkové brýle, ale mě bylo jasné, že to nestačí, protože i přes to byla zadýchaná, jen řekla dvě slova. Díky tomu se babičce zastavilo po dvou dnech srdce a tím určitě přivodil i infarkt. Ačkoliv se to stalo v noci, nevím zda infarkt byl nebo ne, ale myslím si, že tohle je zanedbání péče. Nejde mi o peníze, ale o to aby personál dělal, co měl, vzhledem k tomu, že babča pracovala od 16ti a platila zdravotní celý život, tak si to zaslouží. Jde se nějak obrátit na nějaký úřad a popřípadě dožadovat se něčeho, co by k nápravě vedlo. Podotýkám, že nevím zda to babička přežije nebo ne. Děkuji za odpověď

Lopikus

Odpověď:

Dobrý den,

velmi nás mrzí, v jaké situaci se nacházíte. Z právního pohledu jsou vaše možnosti následující.

V první řadě bychom vám doporučili, abyste si obstarali kopii zdravotnické dokumentace. I pokud by pacientka nebyla při vědomí, a nemohla tak udělit souhlas, máte na nahlédnutí do dokumentace nárok ze zákona jako osoba blízká. Při té příležitosti můžete požádat i o kopii dokumentace, nebo si ji vyfotit. Ze zdravotnické dokumentace pak můžete zjistit, k jakým zdravotním komplikacím došlo, a budete mít důkaz o tom, jaká péče byla poskytnuta.

Proti postupu lékařů můžete podat stížnost jako osoba pacientovi blízká. První možností je adresovat ji přímo vedení zdravotnického zařízení, kde se pacient léčí. Zdravotnické zařízení se jí musí zabývat. Pokud nebudete spokojeni s výsledkem, můžete podat stížnost i ke krajskému úřadu. V ní pak uveďte všechny skutečnosti, které vás ke stížnosti vedly, podle vlastního uvážení přiložte i kopii zdravotnické dokumentace a uveďte, proč nejste spokojení s reakcí zdravotnického zařízení. Uveďte také, že trváte na informaci, jaká nápravná opatření byla přijata.

Stížnost můžete adresovat i České lékařské komoře, která projednává případy neetického nebo neodborného postupu lékařů. Stížnost podejte písemně a uveďte své plné jméno a příjmení, jinak nebude projednána. Česká lékařské komora pak má 6 měsíců na rozhodnutí o stížnosti.

Pokud vaše obavy o kvalitu poskytované zdravotní péče stále trvají, můžete se pokusit přemístit vaši babičku do jiného zdravotnického zařízení. Pokud je schopna udělit souhlas sama a její zdravotní stav převoz umožňuje, může využít svého práva na volbu lékaře, podepsat revers a nechat se převést do jiné nemocnice. Doporučujeme vám ovšem zvážit, jaká rizika pro zdravotní stav pacienta může převoz představovat, a ověřit si u druhé nemocnice, zda má dostatečnou volnou kapacitu a pacienta přijme.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

22.2.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS